Jak ustawić losowe wyświetlanie pytań?

  • Po zakończeniu dodawania pytań ankiety, wybierz zakładkę „Ustawienia ” (1) następnie „Ustawienia ankiety” (2).

  • Zjedź do sekcji „W trakcie wypełniania” (3) i zaznacz opcję „Wprowadź element losowości” (4).

  • Wybierz zakres stron, które będą wyświetlane losowo. Dzięki listom rozwijanym możesz wybrać, aby tylko kilka ze stron było wyświetlanych losowo, a np. pierwsza i ostatnia były zawsze na swoim miejscu. Następnie zjedz na dół strony i zapisz zmienione ustawienia ankiety (5).

O czym warto pamiętać.

  • Ponieważ losowane są strony ankiety a nie poszczególne pytania, konieczne jest takie stworzenie ankiety, aby każde pytanie było na osobnej stronie.

  • Do stron wyświetlanych w losowej kolejności nie można kierować z pytań filtrujących. Aby takie przekierowanie było możliwe, należy wyświetlać strony w ustalonej kolejności.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?