Wszystkie kolekcje
API dokumentacja
Parametry URL ankiety
Przekazywanie odpowiedzi do pytania w linku ankiety
Przekazywanie odpowiedzi do pytania w linku ankiety
Julia Czarnowska avatar
Napisane przez Julia Czarnowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dzięki specjalnej funkcji naszego serwisu, istnieje możliwość przekazywania odpowiedzi na pytania ankiety za pomocą parametrów w adresie URL danej ankiety.

Funkcja ta pozwala np. na zakończenie całej ankiety i przekazanie odpowiedzi na wszystkie pytania w formie jednego rozbudowanego linka URL lub też uzupełnienie części odpowiedzi w otwartej ankiecie.

Z funkcji tej można korzystać na wszystkich poziomach dostępu do ankiety, a także z parametrem external_key.

Przykładowe adresy

Standardowy link do ankiety może wyglądać np. w ten sposób: https://www.webankieta.pl/ankieta/159877/ocena-systemu-motywacyjnego.html

W przypadku przekazywania parametrów w adresie URL, link ten może przybrać następującą formę: https://www.webankieta.pl/prefill/159877/ocena-systemu-motywacyjnego.html?q1=2&q2=3&q3=1,3&q4=awans_poziomy&q5=Jan,Kowalski,39&[email protected]&q7=15,50,15,50

W parametrach q1, q2, q3… przekazywane są poszczególne odpowiedzi na pytania.

Obsługiwane pytania

Pytania jednokrotnego wyboru – wartości parametru q np. 1,2,3… oznaczają każdą kolejną odpowiedź gdzie 1 jest pierwszą z dostępnych odpowiedzi, 2 – drugą, 3 – trzecią itd. W tym przypadku nieobsługiwana jest odpowiedź „inne, jakie?".

Pytania lista – działają tak samo jak pytania jednokrotnego wyboru.

Pytania wielokrotnego wyboru – parametr q może przyjmować dwie lub więcej wartości, np. q3=1,3,6 zgodnie z wybranymi odpowiedziami. Podobnie jak w przypadku pytań jednokrotnego wyboru, nieobsługiwana jest odpowiedź „inne, jakie?".

Pytania NPS – wartość parametru q jest numerem odpowiedzi. Np. q1=11, gdzie 11 jest numerem odpowiedzi, czyli odpowiedzią 10.

Pytania otwarte – wartość parametru jest wpisaną odpowiedzią. Np. q5=Wakacje,nad,morzem.

Pytanie o liczbę, adres e-mail, datę – wartości parametru odpowiednio zawiera odpowiedź, np. liczba – q4=483, adres e-mail – q6=[email protected], data – q7=15%2F09%2F2015.

Pytanie Formularz – odpowiedzi z pól formularza przekazywane są, jako kolejne wartości parametru, np. w pytaniu o imię, nazwisko, nr telefonu, wiek: q8=Jan,Kowalski,987654321,42, jeśli respondent nie podaje nazwiska wartość parametru będzie wyglądać następująco: q8=Jan, ,987654321,42.

Pytanie z przydzielaniem punktów – przydzielone punkty przekazywane są, jako kolejne wartości parametru, np. q10=15,50,15,50.

Uwaga! Pozostałe typy pytań nie są obsługiwane.

Dostęp

Jak wspomniano wyżej, funkcja ta działa dla wszystkich poziomów dostępów.

Taki sam link dla każdego z respondentów– parametr title URL musi być prawidłowo podany, podobnie jak w przypadku linku do ankiety.

Taki sam link dla każdego z respondentów. Wymagane podanie hasła. – w linku URL musi zostać przekazane hasło do ankiety, za pomocą parametru h, np. ?h=trudne_haslo.

Indywidualny link dla każdego z respondentów – w linku URL musi zostać przekazany token, za pomocą parametru t, np. ?t=B9e53A.

Logika pytań i odpowiedzi

W przypadku pytań, od odpowiedzi, na które zależy kolejne wyświetlone pytanie, funkcja przekazywania odpowiedzi w adresie URL także funkcjonuje prawidłowo a logika zostaje zachowana. Jeśli w wartości parametru q przekazywana jest odpowiedź na pierwsze pytanie, od którego zależy, jakie pytanie zostanie wyświetlone kolejne, ankieta odpowiednio zweryfikuje odpowiedź i wyświetli prawidłową część zależną.

Wyświetlanie częściowo wypełnionej ankiety

W przypadku przekazywania w adresie URL odpowiedzi na część pytań ankiety, strony ankiety wyświetlane są zależnie od ilości przekazanych parametrów.

Jeśli przekazane są odpowiedzi na wszystkie pytania z danej strony, strona ta nie zostanie już wyświetlona respondentowi.

Jeśli przekazywane są odpowiedzi jedynie na część pytań z danej strony, strona ta zostanie wyświetlona respondentowi tak, aby respondent mógł udzielić brakujących odpowiedzi.

Przekierowania na adres zewnętrzny

Przy wykorzystaniu funkcji Prefill działa także przekierowanie na adres zewnętrzny. Funkcja przekierowania działa z każdego poziomu ankiety: przekierowanie z pytania, przekierowanie ze strony, przekierowanie po zakończeniu ankiety.

Funkcja external_key

Przekazywanie zewnętrznego identyfikatora za pomocą parametru external_key działa w ten sam sposób jak w przypadku klasycznego linku URL.

Osadzenie ankiety na domenie zewnętrznej

W przypadku, gdy ankieta osadzona jest na domenie zewnętrznej, link to takiej ankiety z wykorzystaniem funkcji Prefill wygląda następująco: http://DOMENA/prefill/ID_ANKIETY/TITLE.html?q1=… czyli np. http://www.mojafirma.pl/prefill/159877/ocena-systemu-motywacyjnego.html?q1=2&q2=3&q3=1,3&q4=awans_poziomy&q5=Jan,Kowalski,39&[email protected]&q7=15,50,15,50

Uwaga! Należy pamiętać, iż wszelkie parametry wykorzystywane w adresie URL ankiety, najlepiej pozyskać jest jeszcze przed podpięciem ankiety do domeny zewnętrznej.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?