Wszystkie kolekcje
Integracje
Łączenie wyników ankiety z Google Analytics
Łączenie wyników ankiety z Google Analytics
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Google Analytics to obecnie standard w dziedzinie analityki internetowej. Miliony właścicieli i specjalistów zarządzających stronami www, korzystają z niego regularnie, po to aby wiedzieć co dzieje się w ich serwisach. O ile rozwiązanie działa świetnie, jeżeli chodzi o udzielenie odpowiedzi na pytanie: CO dzieje się na mojej stronie, to jednak nie mówi DLACZEGO dzieje się tak, a nie inaczej. Dopiero łącząc dane ilościowe dotyczące ruchu na stronie, z danymi deklaratywnymi zbieranymi przez narzędzie ankietowe, uzyskamy pełny obraz sytuacji. Webankieta w bardzo prosty sposób pozwala przesyłać odpowiedzi uzyskane w ankietach do Google Analytics, umożliwiając segmentację danych GA w oparciu o dane z Webankiety.

Najpopularniejsze przypadki użycia:

 • segmentacja użytkowników i analiza ruchu w oparciu o powody wizyty w serwisie,

 • segmentacja użytkowników i analiza ruchu w oparciu o poziom satysfakcji z wizyty,

 • segmentacja użytkowników i analiza ruchu w oparciu o wiek, płeć, wielkość miasta zamieszkania i inne dane demograficzne,

 • segmentacja użytkowników i analiza ruchu w oparciu o dowolne dane deklaratywne (np. posiadane produkty firmy lub znajomość oferty firmy),

 • pytanie o słowo kluczowe które zostało wpisane w Google przed wejściem na stronę,

 • sprawdzanie skuteczności różnych źródeł pozyskiwania ruchu na stronę z kwestionariuszem ankietowym.

Jak przesłać dane z ankiet do mojego profilu w Google Analytics?

 1. W pierwszym kroku należy skonfigurować połączenie danych wchodząc w zakładkę "Konto" --> "Ustawienia", a następnie "Integracje".

 1. Konfiguracja polega na podaniu identyfikatora śledzenia konta UA w Google Analytics, do którego przesyłane będą dane. Identyfikator możesz znaleźć w swoim panelu Google Analytics, wchodząc w Administracja i Ustawienia usługi.

  Google Analytics identyfikator UA
 2. Dodatkowo wymagany jest główny adres domeny Twojej strony internetowej.

 3. Ostatni krok to określenie, że chcemy przesyłać do Google Analytics dane z tej konkretnej ankiety. Po zapisaniu powyższej konfiguracji, w Ustawieniach ankiety pojawi się pozycja "Prześlij odpowiedzi użytkowników do Google Analytics", którą to należy zaznaczyć.

W jaki sposób dane będą przesyłane i wyświetlane w Google Analytics?

Do GA przesłane zostaną dwa rodzaje danych: odpowiedzi udzielone w ankiecie i odsłony strony z ankietą. Odpowiedzi przesyłane są jako Zdarzenia (events), a treść pytań jako Kategorie zdarzenia (Event categories). Treść odpowiedzi przesłana zostaje jako Akcje zdarzenia (Event actions). Z kolei adres strony z ankietą stanowi pochodną jej tytułu (np. /ankieta-satysfakcji-z-korzystania-z-serwisu) i dostępny jest w raporcie Stron.

Pytania z ankiety w Google Analytics

Odpowiedzi z ankiet w Google Analytics

Wymagania

 • Do poprawnej obsługi konieczne jest korzystanie z Universal Analytics.

 • W celu połączenia odpowiedzi udzielonych w ankiecie z innymi danymi z Google Analytics, badanie musi być osadzone w tej samej domenie internetowej, na której założone zostało konto Google Analytics.

O czym należy pamiętać?

 • Możesz przesyłać odpowiedzi zarówno z ankiet jak i z widgetów.

 • Konfiguracja integracji w "Ustawieniach konta" nie spowoduje automatycznie, że wszystkie odpowiedzi z każdej ankiety będą przesyłane do Google Analytics. Konieczne jest zaznaczenie takiej opcji w "Ustawieniach ankiety". Jest tak ponieważ okazuje się, że nie zawsze dane zebrane w konkretnej ankiecie będziemy chcieli przesyłać dalej.

 • Na chwilę obecną do Google Analytics przesyłane mogą być odpowiedzi z następujących typów pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, otwarte, NPS, formularz, lista rozwijana, pytanie o datę, pytanie o liczbę i pytania o e-mail.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?