Centrum pobierania raportów
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jedną z głównych funkcji platformy Webankieta.pl jest możliwość generowania plików w oparciu o odpowiedzi użytkowników, którzy wzięli udział w Twoim badaniu. Mogą to być różnego rodzaju raporty, listy respondentów czy surowe dane zapisane w różnych formatach plików.

Zdajemy sobie sprawę, że każdy plik wygenerowany w oparciu o dane pochodzące z badania, może zawierać wrażliwe dane dotyczące Twojej firmy. Dlatego w Webankieta.pl mamy do czynienia z Centrum pobierania plików.

Gdzie znajduje się Centrum pobierania?

W menu głównym, widocznym po lewej stronie ekranu znajduje się zakładka: „Centrum pobierania”. W tym miejscu agregowane są wszystkie pliki, które wygenerowane zostały w platformie na Twoim koncie. Pliki są przechowywane na serwerze i gotowe do pobrania przez 7 dni od daty ich wygenerowania. Po upływie tego okresu, informacja o tym, że raport lub inny plik został wygenerowany będzie wciąż widoczna w „Centrum pobierania”, jednak ponowne ściągnięcie pliku nie będzie już możliwe.

W związku z tym, wstrzymane jest również wysyłanie wygenerowanych plików na skrzynki email. Tym samym nie będzie już możliwości zlecenia wygenerowania pliku i wysłania go na wskazany w platformie adres email. Wyjątkiem od tej reguły są raporty cykliczne - ich dystrybucja na wskazane adresy nadal jest możliwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zrzut-ekranu-2020-06-1-o-11.11.13.png

Rozwiązanie to ma na celu przede wszystkim jeszcze lepsze zabezpieczenie danych, zawartych w wygenerowanych plikach. Wpływa ono znacząco nie tylko na ochronę poufnych informacji firmy, ale zwiększy też bezpieczeństwo danych osobowych.

Jak to działa?

Aby uzyskać jakikolwiek plik z platformy Webankieta.pl, należy zalogować się do swojego panelu użytkownika.

Po wysłaniu do platformy Webankieta.pl prośby o wygenerowanie pliku, system sam podejmie decyzję, czy może wygenerować go w czasie rzeczywistym. Jeśli rozmiary i poziom złożoności danych jest na tyle duży, że generowanie nie może odbyć się tu i teraz, użytkownik zostanie o tym poinformowany.

W pierwszym przypadku, proces ściągania pliku przez przeglądarkę rozpocznie się od razu i odbywa się to tak samo, jak w przypadku wielu innych plików ściąganych przez przeglądarkę. Po jego zakończeniu, plik znajdzie się na twardym dysku Twojego urządzenia. Dodatkowo, informacja o wygenerowaniu pliku zostanie odnotowana w „Centrum pobierania”, gdzie przez 7 dni plik będzie dostępny do ponownego pobrania. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo (ściągnięcie pliku może odbyć się tylko po zalogowaniu do platformy), wygodę (proces ściągania pliku rozpoczyna się od razu po wysłaniu żądania do platformy) oraz pewność (przez 7 dni możesz wrócić do pliku i ściągnąć go ponownie w „Centrum pobierania”).

W drugim przypadku, użytkownikowi zostanie wyświetlona informacja o rozpoczęciu generowania pliku oraz zaproszenie do odwiedzenia „Centrum pobierania”. Po przejściu do „Centrum pobierania” będzie można śledzić status dla każdego swojego pliku. Platforma w tym zakresie przewiduje trzy stany, widoczne w kolumnie „Status”:

 • Oczekiwanie – generowanie pliku jeszcze nie zostało rozpoczęte,

 • Generowanie – proces generowania pliku jest w trakcie,

 • Gotowy – plik został wygenerowany i jest gotowy do ściągnięcia,

 • Błąd generowania - nie udało się wygenerować pliku, zalecamy kontakt z Działem Technicznym Webankieta.pl,

 • Usunięty przez system - plik został usunięty z serwerów po 7 dniach od ich wygenerowania.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie do-artykułu-1024x318.png

Dodatkowo po zakończeniu generowania pliku, platforma wyśle na Twój adres email informację potwierdzającą ten fakt wraz z zaproszeniem do odwiedzenia „Centrum pobierania”.

Co zobaczę na stronie „Centrum pobierania”?

W „Centrum pobierania” można znaleźć kolejne pliki, które wygenerowane zostały przez Ciebie podczas pracy na platformie Webankieta. Kolejne wiersze oznaczają jeden plik i uszeregowane są chronologicznie. Te, które wygenerowane zostały w ciągu ostatnich 7 dni będą gotowe do ściągnięcia, starsze tej możliwości mieć nie będą.

W każdym wierszu będzie można znaleźć następujące informacje na temat danego pliku (od lewej):

 • Nazwa pliku – określa typ danych, jakie zawiera plik np. „Raport”,

 • Źródło – określa miejsce w platformie Webankieta.pl z którego nastąpiło żądanie wygenerowania pliku,

 • Format – określa format, w którym został wygenerowany plik,

 • Status – omawiany wyżej, określa stan procesu generowania pliku,

 • Ostatnia aktualizacja – data ostatniej zmiany statusu,

 • Ikony pobierania oraz usunięcia pozycji z listy.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?