Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Dobre praktyki w tworzeniu ankiet internetowych
Dobre praktyki w tworzeniu ankiet internetowych
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, dzięki którym Twoja ankieta będzie bardziej przyjazna respondentom. Konstrukcja kwestionariusza zgodnie z zaleceniami specjalistów Webankieta.pl przełoży się na:

 • większą liczbę udanych wypełnień

 • większą satysfakcję użytkownika z wypełniania kwestionariusza

 • krótszy czas potrzebny na wypełnienie ankiety

 • wyższą rzetelność odpowiedzi

 • niższy współczynnik rezygnacji z ankiety w trakcie jej wypełniania

O czym więc powinieneś pamiętać?

 • Rozpocznij od kilku słów na temat celu ankiety, jej autora i przewidywanego czasu, jaki respondent musi poświęcić, by wypełnić ankietę. Jeśli ankieta realizowana jest na potrzeby instytucji, podaj jej nazwę i/lub wklej logotyp.

 • Maksymalny czas wypełniania kwestionariusza nie powinien przekraczać 15-20 minut.

 • Po zaprojektowaniu ankiety, przekaż link do niej osobie trzeciej w celu testowego wypełnienia i ew. sugestii co do konstrukcji, logiki czy warstwy językowej.

 • Staraj się minimalizować ilość tekstu w pytaniach i odpowiedziach. Krótszy czas poświęcony na czytanie zmniejsza „efektu znużenia” w końcowych etapach ankiety.

 • Zmniejszaj ilość koniecznych kliknięć. Zastanów się czy dane pytanie nie może być skonstruowane w inny sposób, bardziej czytelny i przyjazny dla wypełniającego, np. wykorzystując typ pytania krzyżowe/macierzowe.

 • Zadawaj pytania jasno i przystępnie. By nie zwiększać ilości tekstu nie wyjaśniaj „co autor miał na myśli”.

 • Jeśli masz pytanie z długą listą odpowiedzi wielokrotnego wyboru, podziel je na kilka krótszych z mniejszą liczbą odpowiedzi.

 • Gdy pytanie lub wstęp do ankiety jest długi i może być nieczytelny, dziel tekst na akapity.

 • Unikaj potencjalnie niezrozumiałych dla respondenta skrótów i sformułowań. Jeśli wyraz może być niezrozumiały dodaj objaśnienie w nawiasie.

 • Nie stosuj grafik i obrazków niskiej jakości. Staraj się wyszukiwać te w wyższej rozdzielczości, a Twoja ankieta będzie wyglądała bardziej profesjonalnie.

 • Używaj poprawnego języka polskiego, zwracaj uwagę na ortografię i interpunkcję.

 • Nie pisz WIELKIMI LITERAMI ani tzw. falą (pRZyKłAdOwY tEkSt)

Chciałbyś coś dodać do tej listy? Napisz nam o tym.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?