Przekierowania do innych ankiet
Julia Czarnowska avatar
Napisane przez Julia Czarnowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Często zdarza się, że w ramach jednej ankiety badawczej chcemy zbierać informacje na temat różnych zagadnień lub produktów. W takim przypadku, przydatnym narzędziem może okazać się przekierowanie respondentów do innych ankiet.

Przekierowanie to nic innego jak automatyczne przekierowanie respondentów z jednej ankiety do innej, zazwyczaj po uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie bądź blok pytań. Dzięki temu możemy skonstruować bardziej skomplikowane ankiety badawcze, które wymagają od respondentów wypełnienia kilku odrębnych ankiet, bez konieczności ręcznego przekierowywania.

Jak działa funkcja przekierowania?

Funkcja ta pozwala na przekierowanie respondenta do innej ankiety, po udzieleniu przez niego konkretnej odpowiedzi. Przykładowo: tworzymy kwestionariusz o nawykach żywieniowych i badamy zarówno Polaków, jak i osoby z zagranicy. Do tego potrzebne będą nam dwie wersje językowe jednej ankiety. Aby uniknąć pomyłek przy wysyłaniu odpowiedniej wersji, wystarczy stworzyć jeden kwestionariusz, który połączy oba badania pytaniem „Wybierz język ankiety”. Po zaznaczeniu odpowiedniego języka respondent zostanie przekierowany do polskiej lub angielskiej wersji kwestionariusza. I gotowe!

Jak stworzyć przekierowanie pomiędzy ankietami?

Aby skorzystać z tej funkcji należy przede wszystkim stworzyć kwestionariusze, do których Twój respondent zostanie przekierowany. Potem dodaj nową ankietę, w której zadasz pytanie rozdzielające, np. „Wybierz język ankiety”. Ważne jest to, aby dane pytanie było zawsze jako ostatnie na stronie, na której się znajduję.

Następnie zaznacz opcję "Przekieruj po wybraniu odpowiedzi" w oknie „Po wybraniu tej odpowiedzi” zaznacz odpowiedni kwestionariusz, np. przy odpowiedzi „English” wybierz „Przekieruj do ankiety: Eating habits”.

Przekierowanie do innej ankiety po zakończeniu wypełniania całego kwestionariusza

Oprócz wspomnianego przekierowania z poziomu wyboru danej odpowiedzi w pytaniu jest możliwość również ustawienia przekierowania do innej ankiety po zakończeniu wypełniania całego kwestionariusza.

Aby ustawić odpowiednią konfigurację przejdź do zakładki Tworzenie w głównym panelu nawigacji u góry ekranu. Następnie wybierz Ustawienia ankiety.

W sekcji "Akcja po wypełnieniu" zaznacz "Przekieruj na ankietę" wyrajać odpowiedni projekt.

Jeżeli zaś Twój projekt ankiety jest widgetem to identyczne ustawienia wykonać również w "Ustawieniach ankiety" w sekcji "Po wypełnieniu ankiety".

W tym wypadku zaznaczamy "przekieruj na zewnętrzny adres", gdzie podajmy adres url danej ankiety.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?