Warunkowe wyświetlanie stron
Julia Czarnowska avatar
Napisane przez Julia Czarnowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Bardzo często w ankietach chcemy wyświetlić strony lub pytania tylko wybranym respondentom. Na przykład pytamy respondenta jakie zna marki samochodów. Wyświetlamy listę 10 marek, ale respondent zaznaczy tylko 7. Wtedy, jeśli chcemy zadać pytania pogłębiające, nie ma sensu pytać o te 3 marki, których respondent nie zna i zadać tylko pytania o znane mu 7 marek.

Inny przykład to ankieta wewnątrz organizacji, gdzie prosimy pracowników o ocenę współpracy z innymi działami. Jeśli ktoś nie współpracuje z działem prawnym, nie powinniśmy zadawać mu bloku pytań o ocenę działu prawnego. W Webankiecie taka logika realizowana jest za pomocą Reguł wyświetlania stron, która pozwala na definiowanie warunków pod którymi ma zostać wyświetlona konkretna strona. Te warunki można nakładać na podstawie:

 1. Zaznaczenia lub niezaznaczenia konkretnych odpowiedzi na wcześniejszych stronach w ankiecie.

 2. Atrybutów, którymi opisani są zaproszeni do ankiety respondenci.

 3. Parametru external_key, który dołączony został do linku do ankiety w który kliknął respondent.

Warunki można ze sobą łączyć stosując operatory logiczne ORAZ i LUB, dzięki czemu mamy bardzo dużo możliwości stworzenia dynamicznego, inteligentnego kwestionariusza.

Jak zdefiniować reguły wyświetlania strony na podstawie udzielonych wcześniej odpowiedzi?

 1. Na początek tworzymy kwestionariusz ankiety – pamiętając o tym, aby pytania, które docelowo mają nawiązywać do wcześniej udzielonej przez respondenta odpowiedzi znajdowały się na oddzielnych stronach.

 2. Dla naszego przykładu będzie to pytanie wielokrotnego wyboru na temat tego jak nasz respondent spędza swój wolny czas. Przykład takiego pytania poniżej

 3. Następnie dodajemy trzy pytania pogłębiające, z których każde nawiązuje do udzielonej odpowiedzi. Te pytania, co bardzo ważne, muszą znaleźć się każde na odrębnej stronie. Przykłady pytań: 4. Gdy mamy już przygotowany kwestionariusz , odpowiednio podzielony na strony możemy przejść do definiowania reguły wyświetlania stron.

 5. Na każdej stronie z pytaniem pogłębiającym, obok numeru strony znajduje się ikona „Reguły wyświetlania strony”(1) – kliknij ją.

 6. Nastąpi rozwinięcie menu „Wyświetl stronę tylko jeżeli”, w którym skonfigurujesz odpowiednie warunki

 7. W pierwszej kolejności za pomocą listy rozwijanej wybierz pytanie bazowe do którego wybrana strona ma nawiązywać – w naszym przypadku pytaniem bazowym będzie pytanie „Jak spędzasz wolny czas” (2)

 8. Następnie również za pomocą listy rozwijanej wybierz odpowiedź, która nawiązuje do odpowiedzi udzielonej w pytaniu bazowym – w naszym przypadku będzie to odpowiedź „Oglądam TV” (2) ponieważ pytanie nawiązujące do wcześniej udzielonej odpowiedzi brzmi „Jakie programy oglądasz w TV?”

 9. Z ostatniej już listy rozwijanej wybierz czy strona ta ma wyświetlić się po zaznaczeniu wcześniej już udzielonej odpowiedzi czy wręcz przeciwnie, w momencie kiedy odpowiedź ta nie zostanie zaznaczona (3) – w naszym przypadku wybór dotyczy odpowiedzi zaznaczonej.

 10. Jeśli chcesz dodać kolejny warunek, kliknij ikonę zielonego plusa.

 11. Gdy dodane zostały co najmniej dwa warunki wybierz, czy reguła ma zostać zastosowana w momencie spełnienia co najmniej jednego z powyższych warunków, czy muszą zostać spełnione wszystkie warunki (4). Jest to przydatne w sytuacji gdy planujemy wyświetlenie strony, gdy ktoś zaznaczy np. „Raczej nie” i „Zdecydowanie nie”

 12. Zapisz konfigurację, aby naniesione przez Ciebie zmiany zostały zapamiętane (5) bądź anuluj (6)

 13. Analogicznie postępuj w pozostałych stronach, by skonfigurować warunki wyświetlania stron z pytaniami o szczegóły aktywnego spędzania wolnego czasu i szczegóły spędzania czasu z rodziną.

Jak zdefiniować regułę wyświetlania strony na podstawie atrybutów respondentów?

 1. Na początek stwórz cały kwestionariusz ankiety, pamiętając o tym, aby pytania, które mają być wyświetlane tylko wybranym respondentom, znajdowały się na odrębnych stronach.

 2. Następnie zaimportuj listę respondentów opisanych atrybutami

 3. Na stronie, która ma być wyświetlana tylko wybranym respondentom, kliknij „Reguły wyświetlania strony” i kliknij „Dodaj warunek na podstawie atrybutów/parametrów”.

 4. Z pierwszej rozwijanej listy wybierz pożądany atrybut, a z kolejnych dwóch jaki warunek musi być spełniony by reguła zadziałała (np. atrybut Dział musi być równa Sprzedaż albo Podwładny musi być niepusta).

 5. Podobnie jak w przypadku reguł opartych na wcześniejszych odpowiedziach, te warunki też można łączyć w kombinacje za pomocą operatorów logicznych ORAZ i LUB.

Jak zdefiniować regułę wyświetlania strony na podstawie parametru external key?

Kiedy przydaje się takie rozwiązanie? Np. gdy link do naszej satysfakcji klienta ankiety umieszczony jest profilu firmy na facebooku. Wtedy wiemy, że respondent przyszedł do nas z facebooka (np. za pomocą linku www.superankieta.pl?external_key=facebook), więc nie musimy pytać go o to czy zna nasz profil.

 1. Na początek stwórz cały kwestionariusz ankiety, pamiętając o tym, aby pytania, które mają być wyświetlane tylko wybranym respondentom, znajdowały się na odrębnych stronach.

 2. Na stronie, która ma być wyświetlana tylko wybranym respondentom, kliknij „Reguły wyświetlania strony”, a potem „Dodaj warunek na podstawie atrybutów/parametrów”.

 3. Z pierwszej rozwijanej listy wybierz Parametr external_key, a z kolejnych dwóch jaki warunek musi być spełniony by reguła zadziałała (np. external_key nie może być równy facebook na stronie z pytaniem czy zna nasz profil).

 4. Podobnie jak w innych reguł opartych, te warunki też można łączyć w kombinacje za pomocą operatorów logicznych ORAZ i LUB.

O czym warto pamiętać.

 • Na stronie opartej na regułach możesz umieścić więcej pytań niż jedno i wszystkie będą wyświetlone zgodnie ze zdefiniowanymi warunkami (tzw. blok pytań pogłębiających).

 • W przypadku reguły opartej na odpowiedzach, może być ona skonfigurowana tylko w oparciu o pytania, które umieszczone są na poprzednich stronach ankiety.

 • Możesz dodać kilka warunków, które zostaną złączone operatorem I (muszą zostać spełnione wszystkie warunki), bądź LUB (wystarczy, że spełniony zostanie jeden warunek).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?