Jedną z zalet serwisu Webankieta.pl jest możliwość tworzenia zaawansowanych ankiet, których treść może być zależna od tego, jakich odpowiedzi na wcześniejsze pytania udzielają respondenci.

Można to osiągnąć dzięki warunkowemu wyświetlaniu stron kwestionariusza, do którego mogą doprowadzić dwa osobne mechanizmy – przekierowywanie respondenta do danej strony oraz warunkowe wyświetlanie stron.

Celem niniejszego artykułu jest zebranie w jednym miejscu całej wiedzy, zawartej w osobnych artykułach, poświęconych poszczególnym mechanizmom warunkowego wyświetlania stron.

Na czym polega przekierowanie respondenta do strony ankiety?

Jest to najprostszy sposób tworzenia ankiet, w których część pytań zależna jest od wcześniej udzielonych przez respondenta odpowiedzi. Polega to na stworzeniu rozgałęzienia ścieżki odpowiedzi – tzn. pytania filtrującego – na dwie równoległe ścieżki, które mogą później połączyć się znów w jedną bądź nie.

Przykładowo, możemy zapytać czy respondent posiada prawo jazdy. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, przekierowujemy respondenta na ścieżkę A, która zawiera pytania dotyczące samochodu. Jeśli odpowiedź jest negatywna, przekierowujemy respondenta na ścieżkę B, która nie zawiera pytań dotyczących samochodu.

sciezkaAB

W ten sposób ankieta dawała będzie dwa zasadnicze zbiory odpowiedzi – jeden dla respondentów posiadających prawo jazdy i drugi – dla nieposiadających prawa jazdy.

Inną możliwością jest stworzenie stron z dodatkowymi pytaniami dla respondentów, którzy na dane pytanie udzielą konkretnej odpowiedzi.

Przykładowo, respondenci, którzy odpowiedzą negatywnie na pytanie dotyczące posiadania prawa jazdy przejdą do kolejnego pytania ze ścieżki B, zaś ci, którzy odpowiedzą twierdząco, przejdą do ścieżki A zawierającej dodatkowe pytania, lecz po jej zakończeniu także zostaną skierowani do kolejnego pytania ścieżki B.

sciezkaBAB

W powyższym przypadku, w którym ścieżka A łączy się ponownie ze ścieżką B, korzysta się także z dodatkowego typu przekierowania, mianowicie przekierowania z zakończenia strony.

Przekierowanie to wykorzystywane jest do przekierowania respondenta do żądanej strony ankiety po wypełnieniu wszystkich pytań, niezależnie od odpowiedzi, jakich udzielił.

Dzięki temu przekierowaniu, po udzieleniu przez respondenta odpowiedzi na wszystkie pytania na stronie, można przekierować go do dowolnej dalszej strony ankiety, można zakończyć ankietę lub przekierować go do innej ankiety.

Pamiętaj, aby pytanie filtrujące było ostatnim dodanym pytaniem na danej stronie.

Więcej o pytaniach filtrujących znajdziesz w temacie „Pytania filtrujące, warunkowe i ścieżki”.

Na czym polega warunkowe wyświetlanie stron?

Warunkowe wyświetlanie stron jest odrobinę bardziej skomplikowanym rozwiązaniem, ale pozwala na wyświetlanie dodatkowych stron z pytaniami także zależnie od odpowiedzi udzielonych na kilka pytań. W zależności od tego, jakich odpowiedzi udzieli respondent, odpowiednie strony z pytaniami zostaną wyświetlone lub nie.

Dodatkowo, można zadecydować, czy aby wyświetliły się dodatkowe strony muszą zostać spełnione wszystkie podane warunki ,czy wystarczy, aby spełniony został tylko jeden.

Przykładowo, możemy zadać pytanie o to, jaki sport respondent uprawia i stworzyć listę odpowiedzi wielokrotnego wyboru zawierającą różne dyscypliny. Zależnie od tego, które dyscypliny respondent wybierze, możemy zaprezentować respondentowi dodatkowe strony z pytaniami poświęconymi jedynie danej dyscyplinie.

Działa to na zasadzie sprawdzania czy na stronie z pytaniem zaszły warunki pozwalające wyświetlić następną stronę. Jeśli następna strona nie może zostać wyświetlona, sprawdzana jest kolejna, itd. Oznacza to, że w powyższym przykładzie strona z pytaniami dotyczącymi danej dyscypliny sportu (np. piłki nożnej) sprawdza czy respondent zaznaczył piłkę nożną na stronie z pytaniem o to, jaki sport uprawia. Jeśli respondent zaznaczył piłkę nożną to strona zostanie wyświetlona. Jeśli nie, to w ten sam sposób sprawdzone zostaną warunki dla kolejnej strony dotyczącej np. biegania.

warunki

Pamiętaj, że różne warunki można ze sobą łączyć za pomocą funktorów logicznych ORAZ i LUB.

Więcej o warunkowym wyświetlaniu stron znajdziesz w temacie „Warunkowe wyświetlanie stron”.

Jak działa połączenie warunkowego wyświetlania stron i przekierowania?

Webankieta.pl pozwala na łączenie pytań filtrujących (czyli przekierowania) i warunkowego wyświetlania stron w jednym kwestionariuszu a nawet na jednej stronie.

W przypadku, gdy na jednej stronie umieścisz pytanie, które ma przekierować respondentów do odpowiednich ścieżek oraz pytanie, do którego odnosić się będą strony warunkowe, to pierwsze zadziała przekierowanie a dopiero w drugiej kolejności sprawdzane będę warunki, czy strona może zostać wyświetlona.

Należy pamiętać, iż mechanizm warunkowego wyświetlania stron jest bardziej wszechstronnym sposobem tworzenia wielościeżkowych, rozgałęziających się kwestionariuszy ankietowych. Dowolny kwestionariusz korzystający z mechanizmu przekierowania można z powodzeniem zbudować za pomocą mechanizmu warunkowego wyświetlania stron, odtworzenie odwrotne – czyli warunkowego wyświetlania stron za pomocą przekierowań – nie zawsze jest już możliwe.

O czym warto pamiętać?

  • Do stron wyświetlanych w losowej kolejności nie można kierować z pytań filtrujących. Aby takie przekierowanie było możliwe, należy wyświetlać strony w ustalonej kolejności.

  • W przypadku skomplikowanych kwestionariuszy z dużą liczbą rozgałęzień lub warunków, warto najpierw stworzyć ich szkic na papierze, wyraźnie dzieląc pytania na strony i zaznaczając przejścia pomiędzy nimi.

  • Korzystając z pytania przekierowującego możesz odesłać respondenta także do innej ankiety. Pamiętaj, że w takim przypadku aktualnie wypełniana ankieta zostaje zakończona, a więc warto, aby tego rodzaju pytania były ostatnimi.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?