Opcja ta pozwala na przerwanie rozwiązywania ankiety przez respondenta, umożliwiając jednocześnie późniejsze wznowienie jej wypełnienia w dowolnym momencie. Funkcja okazuje się bardzo przydatna - zwłaszcza przy bardzo długich kwestionariuszach.

Jak pozwolić respondentom na odłożenie wypełniania ankiety na później?

  1. Kliknij Ustawienia (1), a następnie wybierz opcję Ustawienia ankiety (2).

  2. Wyszukaj w menu pola formularza W trakcie wypełniania (3), a następnie kliknij w celu zaznaczenia opcji Respondenci mogą odłożyć wypełnianie na później.

  3. Zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając Zapisz (4) na końcu menu dotyczącego ustawień ankiety lub od razu przejdź do zbierania wyników (5).

  4. Efektem takich ustawień jest możliwość powrotu do rozwiązywania ankiety przez respondenta w dowolnie wybranym przez niego momencie (o ile zbieranie danych nie zostanie zakończone).

  5. Aby móc odłożyć wykonywanie ankiety na później, należy kliknąć w symbol pauzy, znajdującej się w polu Wypełnij formularz: (przycisk ten znajduje na samej górze ankiety).

  6. Gdy respondent kliknie we wskazany przycisk, zostanie przekierowany na stronę, na której znajduje się link. Jego użycie umożliwia powrót do rozwiązywanej ankiety w dowolnym momencie (7).

  7. Możliwy jest także bezpośredni powrót do rozwiązywania ankiety za pomocą przycisku Wznów wypełnianie teraz (8).

O czym warto pamiętać?

  • Jeśli ankieta zabezpieczona jest kodem jednorazowego użytku (tokenem), a respondent odłoży ją na później może też do niej powrócić klikając w oryginalny link który otrzymał. Na podstawie tokena respondent zostanie zidentyfikowany i przeniesiony dokładnie do miejsca, w którym zakończył badanie.

  • Opcja ta jest szczególnie przydatna przy długich ankietach, ze względu na możliwość wywoływania przez nie efektu znużenia respondentów.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?