Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Zaawansowane
Dobór respondentów za pomocą kwotowania
Dobór respondentów za pomocą kwotowania
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Mechanizm kwotowania jest bardzo przydatny w badaniach, w których bardzo ważny jest reprezentatywny dobór badanej próby. Mechanizm może znaleźć zastosowanie w formularzu rejestracyjnym na konferencję w której liczba osób na poszczególne kanały tematyczne jest ograniczone.

Jak zdefiniować kwotę?

 1. Na początek przejdź do zakładki Tworzenie" , następnie wybierz opcje Kwoty.

 2. Pojawi się menu z instrukcja, w jaki sposób możemy zdefiniować swoje kwoty.

 3. W tym samym miejscu, wpisz planowaną liczbę respondentów.

 4. Następnie zaznacz pola dla maksymalnie trzech pytań jednokrotnego wyboru, które mają stanowić filtr kwotowy .

 5. Następnie przejdź Dalej.

 6. Zależnie od tego ile pytań zdecydujesz się zaznaczyć w trakcie definiowania swojej kwoty, jej dystrybucja będzie wyglądała inaczej.

Stworzenie kwoty na jednym pytaniu

 1. Krok 2 – wpisz odpowiednią dla siebie liczbę respondentów – w przykładzie poniżej będzie to Płeć liczba kobiet, oraz liczba mężczyzn następnie wybierz opcję dalej.

 2. Kwoty realizacja – w dalszej części zostaniesz przekierowany do miejsca, w którym swoją kwotę możesz edytować, możesz również ja usunąć.

 3. Co najważniejsze masz wgląd na jakim etapie jest Twoja ankieta, tzn. ilu Twój kwestionariusz do tej pory wypełniło mężczyzn, a ile kobiet. W przykładzie poniżej będą to 4 kobiety i 3 mężczyzn.

Stworzenie kwoty na 2-3 pytaniach

 1. Krok 2 – swoją zdefiniowaną wcześniej całkowitą kwotę respondentów – dla przykładu będzie liczba 200 – rozdziel wg. potrzeby na wszystkie odpowiedzi w zaznaczonych pytaniach.

 2. Suma kwot w jednym pytaniu musi być równa limitowi respondentów.

 3. Jeżeli chcesz aby w Twoim badaniu płeć miała reprezentatywny charakter, dla kobiet wpisz 104 a dla mężczyzn 96. (Kobiety to ok. 52% polskiego społeczeństwa.

 4. Przykład poniżej:

 5. Krok 3 – w tym miejscu dokonujesz zaawansowanej konfiguracji kwoty – ustal zakładaną liczbę respondentów dla każdej kombinacji odpowiedzi.

Idąc naszym przykładem zaawansowana konfiguracja kwoty będzie wyglądała tak jak w przykładzie poniżej – kwotę możemy ustalać według własnych potrzeb, pamiętając o tym, że musi się ona równać licznie kwoty zdefiniowanej na początku – następnie wybieramy opcję zapisz.

W momencie zapisania zmian pojawi się tabela, dzięki której będziemy mieli możliwość śledzenia postępu wypełniania ankiety przez zdefiniowanych przez kwoty respondentów.

O czym warto pamiętać?

 • Pytania, na których definiujemy kwotę muszą się znaleźć na samym początku kwestionariusza i powinny być osadzone na wcześniejszej stronie niż pytania z dalszej części kwestionariusza, których nie chcemy zadawać osobom po przekroczeniu kwoty.

 • Kwoty można definiować wyłącznie na pytaniach jednokrotnego wyboru

 • W ramach jednej kwoty możesz wykorzystać do maksymalnie trzech pytań jednokrotnego wyboru

 • Jeżeli chcesz zmienić wartości kwoty musisz usunąć istniejącą i zdefiniować kwotę od nowa.

 • Jeżeli w Twojej ankiecie pojawią się wyniki nie będziesz miał możliwości edytowania i usuwania kwoty.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?