Mechanizm kwotowania jest bardzo przydatny w badaniach, w których bardzo ważny jest reprezentatywny dobór badanej próby. Mechanizm może znaleźć zastosowanie w formularzu rejestracyjnym na konferencję w której liczba osób na poszczególne kanały tematyczne jest ograniczone.

Jak zdefiniować kwotę?

 1. Na początek przejdź do zakładki Ustawienia (1), następnie wybierz opcje Kwoty (2).

 2. Pojawi się menu z instrukcja, w jaki sposób możemy zdefiniować swoje kwoty.

 3. W tym samym miejscu, wpisz planowaną liczbę respondentów (3).

 4. Następnie zaznacz pola dla maksymalnie trzech pytań jednokrotnego wyboru, które mają stanowić filtr kwotowy (4).

 5. Następnie przejdź Dalej.

 6. Zależnie od tego ile pytań zdecydujesz się zaznaczyć w trakcie definiowania swojej kwoty, jej dystrybucja będzie wyglądała inaczej.

Stworzenie kwoty na jednym pytaniu

 1. Krok 2 – wpisz odpowiednią dla siebie liczbę respondentów – w przykładzie poniżej będzie to Płeć liczba kobiet, oraz liczba mężczyzn (5), następnie wybierz opcję dalej.

 2. Kwoty realizacja – w dalszej części zostaniesz przekierowany do miejsca, w którym swoją kwotę możesz edytować (6), możesz również ja usunąć (7).

 3. Co najważniejsze masz wgląd na jakim etapie jest Twoja ankieta, tzn. ilu Twój kwestionariusz do tej pory wypełniło mężczyzn, a ile kobiet. W przykładzie poniżej będą to 4 kobiety i 3 mężczyzn.

Stworzenie kwoty na 2-3 pytaniach

 1. Krok 2 – swoją zdefiniowaną wcześniej całkowitą kwotę respondentów – dla przykładu będzie liczba 200 – rozdziel wg. potrzeby na wszystkie odpowiedzi w zaznaczonych pytaniach.

 2. Suma kwot w jednym pytaniu musi być równa limitowi respondentów.

 3. Jeżeli chcesz aby w Twoim badaniu płeć miała reprezentatywny charakter, dla kobiet wpisz 104 a dla mężczyzn 96. (Kobiety to ok. 52% polskiego społeczeństwa.

 4. Przykład poniżej:

 5. Krok 3 – w tym miejscu dokonujesz zaawansowanej konfiguracji kwoty – ustal zakładaną liczbę respondentów dla każdej kombinacji odpowiedzi.

Idąc naszym przykładem zaawansowana konfiguracja kwoty będzie wyglądała tak jak w przykładzie poniżej – kwotę możemy ustalać według własnych potrzeb, pamiętając o tym, że musi się ona równać licznie kwoty zdefiniowanej na początku – następnie wybieramy opcję zapisz.

W momencie zapisania zmian pojawi się tabela, dzięki której będziemy mieli możliwość śledzenia postępu wypełniania ankiety przez zdefiniowanych przez kwoty respondentów.

O czym warto pamiętać?

 • Pytania, na których definiujemy kwotę muszą się znaleźć na samym początku kwestionariusza i powinny być osadzone na wcześniejszej stronie niż pytania z dalszej części kwestionariusza, których nie chcemy zadawać osobom po przekroczeniu kwoty.

 • Kwoty można definiować wyłącznie na pytaniach jednokrotnego wyboru

 • W ramach jednej kwoty możesz wykorzystać do maksymalnie trzech pytań jednokrotnego wyboru

 • Jeżeli chcesz zmienić wartości kwoty musisz usunąć istniejącą i zdefiniować kwotę od nowa.

 • Jeżeli w Twojej ankiecie pojawią się wyniki nie będziesz miał możliwości edytowania i usuwania kwoty.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?