Ankieta w języku obcym
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Opcja ta umożliwia stworzenie kwestionariusza w innym języku niż polski. Istotne jest to zwłaszcza przy badaniach międzynarodowych, międzykulturowych, czy też realizowanych na rynku zagranicznym. Tego rodzaju ustawienia prowadzą do zmiany języka interfejsu ankiety (zmianie ulegają więc przyciski do nawigacji oraz inne statyczne elementy).

Jak stworzyć ankietę w innym języku niż polski?

  1. W główny menu wybierz "Tworzenie", a następnie "Ustawienia ankiety."

  2. Wyszukaj w menu pola formularza Język interfejsu ankiety (3), a następnie kliknij w celu zaznaczenia interesującego Cię języka.

  3. Zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając Zapisz (4) na końcu menu dotyczącego ustawień ankiety.

    Efektem wprowadzonych zmian jest wyświetlanie interfejsu ankiety w wybranym języku. Zmiany będą dotyczyły całego interfejsu, czyli m.in. przycisków: dalej czy wstecz, wszelkich komunikatów w ankiecie oraz informacji dodatkowych, np: wybierz jedną odpowiedź/ wybierze kilka odpowiedzi.

O czym warto pamiętać?

  • Zmianie na wybrany język ulega jedynie interfejs, a więc elementy nawigacji, przyciski, instrukcje i komunikaty błędów.

  • Treść pytań oczywiście należy wprowadzić do kwestionariusza już w wybranym przez siebie języku.

  • Możesz również stworzyć ankietę w której zapytasz o preferowany język kwestionariusza i w zależności od dokonanego wyboru, możesz przekierować respondenta do ankiety we właściwym języku.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?