Przy pomocy narzędzia, jakim jest Webankieta można stworzyć nie tylko prefill, czyli uzupełnienie kwestionariusza za pomocą zmiennych w linku, ale i postfill.

Jest to funkcja umożliwiająca uzupełnienie ankiety post factum. Postfill umieszczamy w wiadomości kierowanej jako alert do określonych respondentów. Ma to na celu przede wszystkim ułatwienie kategoryzacji pytań otwartych. Jest szczególnie przydatna w przypadku gdy takich pytań w ankiecie jest wiele.

Jak stworzyć postifll?

Po stworzeniu ankiety należy wejść w zakładkę Ustawienia, a następnie Alerty. Wybierz opcję Dodaj nowy alert, gdzie wśród kilku funkcji pojawia się treść wiadomości, jaką otrzyma adresat alertu, po wypełnieniu ankiety.

Możesz modyfikować treść wiadomości w dowolny sposób. Aby postfill wyświetlał się w e-mailu w tresć wpisz: [POSTFILL_numerPytania] np. [POSTFILL_10].

Jak widać na powyższym przykładzie adresat e-maila otrzyma w wiadomości nie link do ankiety, a konkretne pytanie. Jeżeli ankieta posiada tylko to jedno pytanie zaznaczając daną odpowiedź zostanie przekierowany do strony z podziękowaniem za wypełnienie ankiety. Jeżeli kwestionariusz zawiera większą liczbę pytań użytkownik po zaznaczeniu odpowiedzi w e-mailu zostaje przekierowany do kolejnego pytania.

Kiedy warto skorzystać z postfilla?

  • gdy konieczna jest kategoryzacja odpowiedzi, ze względu na dużą liczbę pytań otwartych w ankiecie,

  • gdy badanie przewiduje zamykanie odpowiedzi użytkownika w pętlę.

Przykładem badania, w którym wykorzystywany jest postfill jest Voice of Customer, do którego instrukcję znajdziesz w tym artykule.

Pamiętaj:

  • Przy ankietach zawierających jedno lub więcej pytań warto skorzystać z opcji ich automatycznej numeracji. Da to nam pewność, że postfill zostanie dodany do właściwego pytania. Włączenie automatycznej numeracji jest konieczne tylko na czas tworzenia postfilla - nie musi ona być widoczna dla respondentów podczas wypełniania.

  • Opcja ta dostępna jest jedynie dla pytań jednokrotnego wyboru.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?