Reguły wyświetlania i targetowania na stronie WWW
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Do prawidłowego działania widgeta wystarczy jednorazowe pobranie i instalacja kodu. Wszelkie reguły, według których widget ma pojawiać się na witrynie możesz dostosowywać z poziomu interfejsu. Pozwala to na wygodne i szybkie zarządzanie regułami dzięki którym widget jest prezentowany użytkownikom serwisu.

Reguły wyświetlania widgetu

Po zakończeniu dodawania pytań widgeta, wybierz Reguły wyświetlania (2) w zakładce Zbieranie (1). Następnie wybierz: Dodaj nowy zestaw reguł (3).

Po wybraniu tej opcji pojawi się sekcja warunków wyświetlania.

Pozwala ona na konfigurację reguł, których spełnienie spowoduje, że pojawi się widget. Dostępne są następujące reguły:


Adres URL strony zawiera

Reguła ta zapewnia, iż widget pojawi się wyłącznie w przypadku jeśli w adresie URL przeglądanej strony znajduje się wybrana fraza.

Pożądaną frazę należy wpisać w polu, które pojawi się po wybraniu opcji Adres URL strony zawiera(4). Przykładowo, jeśli wybraną frazą będzie /konsole to widget pojawi się jedynie, jeśli użytkownik wejdzie na podstronę, w której adresie URL będzie znajdowała się podana fraza np. www.mojsklep.pl/konsole lub www.mojesklep.pl/konsole-nowej-generacji.

WAŻNE – Jeśli nie zostanie wpisany adres URL, widget będzie pojawiał się na tych stronach, na których został wpięty kod instalacyjny.

Adres URL poprzedniej strony

Pełni identyczną funkcję jak adres URL strony. Pozwala na wyświetlenie widgetu, jeżeli adres URL poprzedniej strony (5) jest równy/różny itd. wartości wpisanej przez użytkownika.

Zawartość ciasteczka

Wyświetl widget przez podanie nazwy i wartości ciastka (6), ustawionego wcześniej za pomocą funkcji superWidget.setRetargetCookie(). Dokumentacja metody znajduje się w sekcji Ustawienia konta -> Kod widgeta.

Czas na obecnej stronie to co najmniej __ sekund

Dzięki tej regule możesz upewnić się, że widget zostanie wyświetlony dopiero jeśli użytkownik spędzi na danej podstronie podaną ilość czasu.

Czas należy podawać w sekundach i wpisać go w pole obok wybranej reguły (7). Jeśli pole to pozostawi się puste, to domyślną wartością jest 0, co oznacza, że widget pojawi się od razu po wejściu na stronę.

Czas na całej witrynie to co najmniej __ sekund w trakcie obecnej wizyty

Podobnie jak w przypadku poprzedniej reguły, także ta reguła pozwalają Ci na zdefiniowanie czasu po jakim pojawi się widget. Tym razem jednak, pod uwagę brany jest czas całej wizyty na witrynie, a nie tylko na danej podstronie.

Ponownie czas należy wpisać w odpowiednie pole (8) w sekundach a wartością domyślną jest 0, co oznacza, że widget pojawia się od razu.

Użytkownik przewinął stronę o procent strony

Dzięki tej funkcji możesz ustalić ile procent witryny ma zostać przewinięte w dół, aby pojawił się widget, np. 50% jeżeli chcesz aby widget pojawił się w połowie przewijania.

Użytkownik przewinął stronę o liczbę pikseli

W tym miejscu możesz ustalić ile pikseli w pionie musi przewinąć użytkownik, aby pojawił się widget.

Jeżeli nie wiesz jaki rozmiar w pikselach ma Twoja witryna, najlepiej zapytaj o to twórcę kodu strony.

Użytkownik przewinął stronę o do sekcji nr __

Opcja pozwala na wybór tego ile ekranów (viewport-ów) musi przewinąć użytkownik, aby wyświetlił się widget. Nowe podejście do projektowania stron WWW zakłada, że każda sekcja strony wypełnia ViewPort przeglądarki w 100%. Jeżeli Twoja strona jest tak zaprojektowana, możesz posługiwać się właśnie numerem sekcji lub ekranu zamiast pikselami.

Użytkownik odwiedził co najmniej __ stron w trakcie obecnej wizyty

Reguła ta pozwala na zdefiniowanie liczby podstron danej witryny, które użytkownik najpierw musi odwiedzić w trakcie obecnej wizyty, aby widget został wyświetlony. Oznacza to, że widget może pojawić się dopiero jeśli użytkownik odwiedzi np. 5 kolejnych podstron witryny.

Liczbę wymaganych stron należy wpisać w polu obok wybranej reguły (12) a wartością domyślną jest 0, co oznacza, że widget pojawia się od razu.

Użytkownik chce opuścić stronę

Dzięki tej regule możesz upewnić się, że widget zostanie wyświetlony dopiero w momencie, gdy użytkownik będzie chciał opuścić stronę – jeśli wyjedzie kursorem poza górny obszar wyświetlanej strony.

Kod JavaScript zwróci TRUE

Istnieje również możliwość wyświetlenia widgetu w przypadku, gdy Kod javascipt zwróci TRUE (14). Pozwala to stworzyć własny kod JavaScript i ustalić, że tylko w takim przypadku nasz widget pojawi się na ekranie użytkownika.

Przykładowy kod JavaScript:

function widgetJSRule(complete) {
if(typeof mojaZmienna !== "undefined" &&
mojaZmienna == "wlasciwaWartosc") {

complete(true);
}
else {
complete(false);
}
}


Łączenie reguł

Wszystkie powyższe reguły możesz łączyć ze sobą tworząc zestawy reguł. Dzięki temu możesz upewnić się, że widget zostanie wyświetlony jeśli np. zadziała tylko jedna z reguł, lub tylko jeśli zadziałają wszystkie zdefiniowane reguły.

Reguły możesz łączyć wewnątrz jednego zestawu a także łącząc kilka zestawów.

W przypadku jednego zestawu wystarczy kliknąć ikonę dodawania nowej reguły (15) a następnie wybrać pożądaną regułę.

Po wybraniu reguł należy zdecydować czy do wyświetlenia widgetu wymagane jest spełnienie jednego z wybranych warunków czy spełnione muszą być wszystkie warunki (16).

W przypadku łączenia kilku zestawów reguł, aby dodać nowy zestaw należy kliknąć Dodaj nowy zestaw reguł (17).

Pozwala to na dodanie kolejnego zestawu reguł, który może być dowolnie zdefiniowany.

Po dodaniu kilku zestawów reguł możliwe jest także zdefiniowanie, czy do wyświetlenia widgetu wymagane jest zadziałanie wszystkich zestawów reguł czy wystarczy zadziałanie jednego z nich.

Działa to na zasadzie identycznej jak w przypadku reguł wewnątrz pojedynczego zestawu. Należy wybrać odpowiednie zachowanie z dodatkowego pola, które pojawi się poniżej stworzonych zestawów reguł (18).Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?