Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Podstawy
Wpisywanie własnej odpowiedzi do pytania - inne, jakie?
Wpisywanie własnej odpowiedzi do pytania - inne, jakie?
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Istnieje możliwość przypisania do odpowiedzi w pytaniach jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, oraz macierzowych dodatkowego pola na pisanie własnej odpowiedzi, lub jej pogłębienia.

Istnieje możliwość przypisania do odpowiedzi w pytaniach jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, oraz macierzowych dodatkowego pola na pisanie własnej odpowiedzi, lub jej pogłębienia.

Wpisywanie własnej odpowiedzi

  1. Podczas tworzenia, edycji swojego pytania, przy polu w którym wpisujesz możliwe do zaznaczenia odpowiedzi znajduję się kolumna Własna odp. zaznacz przy wybranej odpowiedzi checkbox – tak jak w przykładzie poniżej.

  2. W dalszej części masz możliwość wyboru wybierz, czy respondent będzie zobowiązany wpisać swoją własną odpowiedź, czy też będzie mógł zostawić miejsce bez jej wpisania – w tym celu zaznacz bądź nie zaznaczaj checkbox w odpowiednim miejscu znajdującym się w dodatkowych opcjach pytania.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?