Istnieje możliwość przypisania do odpowiedzi w pytaniach jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, oraz macierzowych dodatkowego pola na pisanie własnej odpowiedzi, lub jej pogłębienia.

Istnieje możliwość przypisania do odpowiedzi w pytaniach jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, oraz macierzowych dodatkowego pola na pisanie własnej odpowiedzi, lub jej pogłębienia.

Wpisywanie własnej odpowiedzi

  1. Podczas tworzenia, edycji swojego pytania, przy polu w którym wpisujesz możliwe do zaznaczenia odpowiedzi znajduję się kolumna Własna odp. (1), zaznacz przy wybranej odpowiedzi checkbox (2) – tak jak w przykładzie poniżej.

  2. W dalszej części masz możliwość wyboru wybierz, czy respondent będzie zobowiązany wpisać swoją własną odpowiedź, czy też będzie mógł zostawić miejsce bez jej wpisania – w tym celu zaznacz bądź nie zaznaczaj checkbox w odpowiednim miejscu znajdującym się w dodatkowych opcjach pytania (3).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?