Retargetowanie widgeta służy do tego, aby widget wyświetlić tylko tym użytkownikom, którzy zostali w jakiś sposób "naznaczeni" na Twojej stronie internetowej.

Najbardziej popularnymi przykładami są:

  1. Wyświetlenie pytania tylko tym użytkownikom, którzy dodali produkt do koszyka

  2. Wyświetlenie badania satysfakcji po rozmowie na czacie.

Aby zrealizować taki scenariusz, w "magicznym momencie" trzeba umieścić użytkownikowi ciastko. Dla powyższch przykładów Twój WebDeveloper powinien umieścić ciastko w momencie dodawania produktu do koszyka, lub w momencie zakończenia rozmowy na czacie.

Umieszczenie ciastka

Aby umieścić ciastko retargetujące (cookie), należy wywołać następującą linię:

superWidget.activateRetargeting('cookieName', 'cookieValue');

np.:

superWidget.activateRetargeting('product_in_basket', 'true');

np.:

superWidget.activateRetargeting('chat_finished', 'true');

Zdefiniowanie reguły

regułę wyświetlania definiujemy w zakładce "Zbieranie" -> "Reguły wyświetlania" w następujący sposób

lub w przypadku badania satysfakcji po zakończonej rozmowie na czacie:

Pamiętaj, że porównywanie zawartości ciastka retargetującego jest porównywaniem wyłącznie napisów. Dlatego reguła może być zdefiniowana w oparciu poniższe warunki:

Wyłączenie retargetowania.

Jeżeli użytkownik zakończył swoje zakupy i opłacił koszt, warto wyłączyć retargetowanie, żeby nie wyświetlać wideta w przyszłości.

Aby wyłączyć retargetowanie dla wcześniej ustawionego ciastka należy wywołać funckję:

superWidget.deactivateRetargeting('cookieName');

Aby wyłączyć retargetowanie dla wszystkich ciastek należy wywołać funckję:

superWidget.deactivateRetargeting();
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?