Program Excel automatycznie konwertuje niektóre ciągi znaków na format „Naukowe”. Aby zachować pewnoć, że wszystkie tokeny wyświetlą się poprawnie, należy w 3 kroku kreatora zmieniającego tekst na kolumny wybrać kolumnę z tokenami oznaczyć ją jako Tekst.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?