Wszystkie kolekcje
Wyniki i raporty
Wyniki i filtrowanie
Średnia w przypadku skali neutralnej [Pytanie macierzowe]
Średnia w przypadku skali neutralnej [Pytanie macierzowe]
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W związku z wdrożeniem zmian na platformie Webankieta pojawiła się nowa funkcja: wyświetlanie średniej w pytaniu macierzowym. Wyliczanie średniej nie wymaga wytłumaczenia w przypadku gdy każda skala ma nadaną wagę . Natomiast w przypadku gdy w konkretnej sytuacji występuje skala neutralna, wówczas nie każda skala ma domyślnie przypisaną wagę. A to może generować problemy.

Dlatego też poniższy poradnik ma na celu wyjaśnienie tego, w jaki sposób funkcjonuje skala neutralna (jak nadawane są wagi itp.) tak, aby każdy użytkownik Webankiety mógł w pełni wykorzystać możliwości narzędzia.

Średnia w przypadku skali neutralnej w pytaniu macierzowym

Wyświetlanie średniej będzie możliwe dla odpowiedzi w pytaniu macierzowym jednokrotnego wyboru. Kolumna ze średnią pojawi się:

  • w wynikach zbiorczych,

  • przy eksporcie wyników zbiorczych w formacie CSV,

  • przy eksporcie wyników zbiorczych w formacie XLSX.

Kolumna zawierająca średnią dodana jest na końcu tabelki – tak jak w pytaniu ocena.

Poszczególne skale, zaczynając od pierwszej mają domyślnie nadane wagi ( po kolei: 1, 2, 3…). Nadawane są one dokładnie tak, jakby było to pytanie typu ocena: pierwsza kolumna w tym przypadku byłaby to jedna gwiazdka, druga to dwie itd.

Problem może stanowić to, że w pytaniu macierzowym może się pojawić skala neutralna. W takim wypadku nie bierzemy jej w ogóle pod uwagę. W związku z tym (niezależnie czy skala neutralna jest skalą pierwszą, występuje na końcu czy w środku) za każdym razem pomijamy po prostu odpowiedź neutralną przy nadawaniu wag. Przykładowo, gdy skala pierwsza jest skalą neutralną – wtedy wagi nadajemy dopiero od drugiej skali: NEUTRALNA , 1, 2, 3.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?