Wszystkie kolekcje
Wyniki i raporty
Wyniki i filtrowanie
Wewnętrzna (systemowa) nazwa pytania
Wewnętrzna (systemowa) nazwa pytania
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Nazwa, jaką nadajemy pytaniu podczas tworzenia kwestionariusza ma kluczowe znaczenie. Dobrze zadane pytanie może zachęcić respondenta do odpowiedzi, a sposób w jaki je skonstruujemy może mieć wpływ na odpowiedź. Jednak pytanie, które zostało w sposób przemyślany zadane respondentowi niekoniecznie okaże się przydatne przy analizie wyników.

Dlatego Webankieta oferuje użytkownikom nową funkcję: wewnętrzną/systemową nazwę pytania. Pozwala ona na zmianę treści pytania na potrzeby eksportów:

  • Surowych danych w formacie XLSX.

  • Surowych danych w formacie CSV.

  • SPSS.

Jak dodać wewnętrzną nazwę pytania?

Przy każdym pytaniu, które dodamy do naszej ankiety, dostępna jest opcja o nazwie “Ustaw systemową nazwę pytania”. Podczas tworzenia lub edycji pytania możemy zdecydować o jej włączeniu lub wyłączeniu. Wystarczy w zakładce „Tworzenie” edytować lub stworzyć nowe pytanie, a następnie wybrać dostępną na samym dole, po prawej stronie opcję.

Po włączeniu tej opcji, domyślna treść brzmi: “Pytanie nr X”, gdzie X stanowi numer pytania w ankiecie. Należy mieć na uwadze, że numer pytania podstawiany jest automatycznie podczas zapisu, więc zmiana kolejności pytań nie będzie miała wpływu na zapisaną wcześniej wartość.

W jakich typach pytań możliwe jest dodanie nazwy wewnętrznej?

Nowa funkcja dotyczy wszystkich typów pytań dostępnych w Webankiecie oprócz:

  • Pytania związane z klauzulą RODO- jest ono tworzone dynamicznie, przez ustawienia ankiety, więc nie ma możliwości zmiany treści tego pytania w trakcie eksportu.

  • Pytanie typu tekst/Blok tekstowy – pytanie w ogóle nie jest wyświetlane podczas eksportu danych – nie da się więc ustawić wewnętrznej nazwy pytania.

Warto pamiętać:

  • W przypadku, gdy ktoś kopiuje pytanie lub stronę, w których pytania mają ustawione niestandardową wewnętrzną nazwę nowe (skopiowane) pytanie przejmie te ustawienia. Ich nazwa będzie więc brzmieć w identyczny sposób.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?