Nazwa, jaką nadajemy pytaniu podczas tworzenia kwestionariusza ma kluczowe znaczenie. Dobrze zadane pytanie może zachęcić respondenta do odpowiedzi, a sposób w jaki je skonstruujemy może mieć wpływ na odpowiedź. Jednak pytanie, które zostało w sposób przemyślany zadane respondentowi niekoniecznie okaże się przydatne przy analizie wyników.

Dlatego Webankieta oferuje użytkownikom nową funkcję: wewnętrzną/systemową nazwę pytania. Pozwala ona na zmianę treści pytania na potrzeby eksportów:

  • Surowych danych w formacie XLSX.

  • Surowych danych w formacie CSV.

  • SPSS.

Jak dodać wewnętrzną nazwę pytania?

Przy każdym pytaniu, które dodamy do naszej ankiety, dostępna jest opcja o nazwie “Ustaw systemową nazwę pytania”. Podczas tworzenia lub edycji pytania możemy zdecydować o jej włączeniu lub wyłączeniu. Wystarczy w zakładce „Tworzenie” edytować lub stworzyć nowe pytanie, a następnie wybrać dostępną na samym dole, po prawej stronie opcję.

Po włączeniu tej opcji, domyślna treść brzmi: “Pytanie nr X”, gdzie X stanowi numer pytania w ankiecie. Należy mieć na uwadze, że numer pytania podstawiany jest automatycznie podczas zapisu, więc zmiana kolejności pytań nie będzie miała wpływu na zapisaną wcześniej wartość.

W jakich typach pytań możliwe jest dodanie nazwy wewnętrznej?

Nowa funkcja dotyczy wszystkich typów pytań dostępnych w Webankiecie oprócz:

  • Pytania związane z klauzulą RODO- jest ono tworzone dynamicznie, przez ustawienia ankiety, więc nie ma możliwości zmiany treści tego pytania w trakcie eksportu.

  • Pytanie typu tekst/Blok tekstowy – pytanie w ogóle nie jest wyświetlane podczas eksportu danych – nie da się więc ustawić wewnętrznej nazwy pytania.

Warto pamiętać:

  • W przypadku, gdy ktoś kopiuje pytanie lub stronę, w których pytania mają ustawione niestandardową wewnętrzną nazwę nowe (skopiowane) pytanie przejmie te ustawienia. Ich nazwa będzie więc brzmieć w identyczny sposób.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?