Webankieta pozwala na coś więcej niż tworzenie standardowych kwestionariuszy. Korzystając z możliwości naszego narzędzia możesz stworzyć ankietę dla osób niewidomych, czyli dostosowaną specjalnie do potrzeb tej grupy respondentów – umożliwiającą zarówno odczytanie informacji, jak i wypełnianie kwestionariusza.

Zgodność ze standardami WCAG i WCAG 2.0

W Webankiecie możesz stworzyć kwestionariusze zgodne z zaleceniami standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) oraz WCAG 2.0. Oznacza to, że osoby niewidome i słabowidzące mogą uczestniczyć w badaniach bez żadnych ograniczeń – używając do wypełnienia ankiety klawiatury swojego komputera. Jeśli chodzi o odczytywanie treści pytań, istnieje możliwość prostego wykorzystania programów typu screen reader.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?