Podczas tworzenia kwestionariusza, użytkownik Webankiety może skorzystać aż z 18 rodzajów pytań. Niektóre z nich dają możliwości wpisania własnych odpowiedzi przez respondentów (pytania otwarte), a niektóre z nich to pytania zamknięte – wymagają zaznaczenia odpowiedniej opcji. Jednak nawet w tym drugim przypadku twórca ankiety może umożliwić respondentom udzielenie tzw. wypowiedzi pogłębionej lub wpisania własnej odpowiedzi (np. na pytanie inne: jakie?). W takich przypadkach system Webankieta przewiduje limity długości wypowiedzi.

Limity długości w zależności od rodzaju pytania:

 • opisowe – 65535 znaków

 • typu formularz – 65535 znaków

 • macierzowe otwarte – 65535 znaków

 • o liczbę – 18 znaków

 • o e-mail – 100 znaków

Limity długości w pogłębieniach w różnych rodzajach pytań:

 • macierzowe jednokrotne – 65535

 • NPS – 65535

 • typu ocena – 65535

Limity długości w odpowiedziach inne (własne) w pytaniach:

 • jednokrotnego wyboru – 65535

 • wielokrotnego wyboru – 65535

 • macierzowych jednokrotnych – 65535

 • macierzowych wielokrotnych – 65535

 • typu ocena – 65535.

Poniższe długości znaków obowiązują od 18 września 2018 roku – zostały one zwiększone w stosunku do wcześniej obowiązujących limitów.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?