Opcja ta umożliwia umieszczenie zaproszenia do wypełnienia ankiety lub całego stworzonego kwestionariusza na własnym portalu internetowym.

Jakie są narzędzia do zbierania danych przez stronę www są dostępne?

 1. Przejdź do zakładki Zbieranie (1).

 2. Następnie wybierz opcję Strona www”(2).

 3. Po wykonaniu powyższych czynności pojawi się menu – w formie obrazków – dotyczące wszystkich form dystrybucji ankiety na Twojej stronie internetowej. Do dyspozycji masz cztery sposoby umieszczenia ankiety na Twojej stronie internetowej.

  • Przyklejone zaproszenie

  • Popup

  • Iframe

  • Widget

Przyklejone zaproszenie

czyli obrazek, który jest „przyklejony” do krawędzi przeglądarki i dzięki temu cały czas widoczny. Kliknięcie w zaproszenie otworzy ankietę (na warstwie, w tej samej lub w nowej karcie). Domyślnie wyświetlany jest przygotowany przez nas baner, ale możesz wgrać dowolny obrazek zaproszenia i ustawić jak będzie się wyświetlał.

 1. Po wybraniu tej opcji pojawi się menu dotyczące ustawień przyklejonego zaproszenia: grafiki /obrazka (1), położenia w pionie (2) lub poziomie (3), oraz akcji po kliknięciu (4)

 2. Aby wybrać odpowiednią dla siebie opcję wystarczy zaznaczyć pole przy odpowiedniej dla siebie opcji.

 3. Możemy pobrać kod (5), klikając Skopiuj do schowka, a następnie umieszczamy go na końcu sekcji BODY swojej strony internetowej, co spowoduję, że Przyklejone zaproszenie pojawi się w wybranym miejscu.

 4. Co istotne każdą opcję możemy przetestować – w przypadku przyklejonego zaproszenia kliknij w zaproszenie, które pojawiło się po wybraniu tej opcji.

Popup

to wyświetlenie całej ankiety na warstwie na przeglądanej właśnie stronie. Możesz wyświetlić ankietę odwiedzającemu od razu lub dopiero po określonym czasie, a także skonfigurować ją by pojawiała się wszystkim lub tylko losowej próbie użytkowników Twojej strony

 1. Po wybraniu tej opcji pojawi się menu dotyczące ustawień Popupa: wymiarów warstwy (1), capping-u – liczby wyświetleń na jednego użytkownika (2) czasu otwarcia (3) prawdopodobieństwa pojawienia się popupa (4), swój popup przed umieszczeniem na stronie możesz przetestować.

 2. Kopiujemy kod (5), klikając Skopiuj do schowka, a następnie umieszczamy go na końcu sekcji BODY swojej strony internetowej, co spowoduję, że Popup pojawi się w wybranym miejscu.

Iframe

czyli umieszczenie całej ankiety w ramach konkretnej podstrony. Masz możliwość ustalenia szerokości i wysokości ramki z ankietą. Zaleta takiego rozwiązania to możliwość umieszczenia na podstronie nie tylko ankiety, ale też innych treści jak np. artykułu, którego będzie dotyczyć ankieta

 1. Po wybraniu tej opcji pojawi się menu dotyczące ustawień Iframe: szerokości i wysokości ramki (1)

 2. Kopiujemy kod (2), klikając Skopiuj do schowka, a następnie umieszczamy go na końcu sekcji BODY swojej strony internetowej, co spowoduję pojawianie się Iframe.

 3. Przez cały czas edytowania ramki masz możliwość jej podglądu zanim umieścisz ją na swoją stronę (3)

Widget

to mało inwazyjna i bardzo skuteczna forma zbierania opinii dotyczących całej witryny lub konkretnej podstrony. Pytania wyświetlane są w małym okienku w dolnej części strony. Jeśli ankieta jest krótka, możesz przeprowadzić ją w całości na widgecie. Jeśli jest to dłuższe badanie, możesz użyć widgetu do zapraszania do niego respondentów, wykorzystując pytania z widgetu do segmentacji i filtrowania respondentów.

UWAGA! Widget w serwisie Webankieta.pl jest traktowany jako odrębny typ kwestionariusza.

Jeśli chcesz przeprowadzić całe badanie na widgecie Dodaj nową pustą ankietę i wybierz typ badania Widget. Jeśli chcesz wykorzystać widget do zapraszania i segmentacji respondentów, najpierw dodaj Widget z pytaniami wstępnymi, następnie stwórz ankietę właściwą i w ustawieniach widgetu przekieruj respondentów do tej właśnie ankiety.

O czym warto pamiętać?

 • Zmieniając opcje widgetu za każdym razem będziesz miał podgląd na to jak finalnie wygląda widget na stronie internetowej.

 • Umieszczenie ankiety na własnym portalu internetowym zwiększy dostęp do niej potencjalnym osobom badanym.

 • IFRAME sprawdza się bardzo dobrze jako formularz zgłoszeniowy na konkurs, konferencję lub inne wydarzenie. Taki formularz/ankietę bardzo łatwo można wkomponować w treść strony.

 • W Popupie warto zastosować zwłokę czasową, która wyświetli popup dopiero po ustalonym czasie.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?