Aby możliwe było wykorzystanie tej funkcji ankieta musi mieć włączony najwyższy poziom bezpieczeństwa z włączoną identyfikacją respondentów. Opcja ta pozwala na wysłanie przypomnienia o wypełnieniu ankiety zaproszonym wcześniej mailowo respondentom, którzy do tej pory nie wzięli jeszcze udziału w badaniu. Jest to skuteczny sposób na przypomnienie osobie ankietowanej, że zależy nam na tym, by zabrała głos w danej kwestii. Dobrą praktyką jest wysyłanie takiego przypomnienia około 7 dni po wysłaniu pierwszego zaproszenia.

Warto pamiętać, że jeśli w pierwszym zaproszeniu komunikowano, że badanie jest anonimowe, wówczas lepiej w przypomnieniu nie odnosić się bezpośrednio do respondenta jako indywidualnej osoby (przez stwierdzenie typu „Zauważyliśmy, że jeszcze nie wypełniłeś ankiety”), a komunikować przypomnienie w sposób ogólny (np. przez stwierdzenie „Jeśli jeszcze nie wypełniłeś ankiety, prosimy o zrobienie tego w ciągu najbliższych 7 dni”).

Jak wysłać przypomnienie o wypełnieniu?

  1. Kliknij Zbieranie (1), a następnie Wysyłka na e-mail (2).

  2. Jeśli pole formularza „Status” oznaczone jest zielonym znaczkiem i informuje że ankietę Wysłano lub Kliknięto w link (3), natomiast pole „Wypełniono” jest puste (4) oznacza to, że dany respondent nie wypełnił jeszcze ankiety.

  3. Przypomnij respondentom o wypełnieniu ankiety klikając Nowa wysyłka.

  4. Zaznacz „Chcę wysłać przypomnienia do tych, którzy otrzymali zaproszenie, ale nie wypełnili ankiety” (5), po czym kliknij Dalej (6).

  5. W polu formularza wpisz nadawcę wiadomości (7) oraz temat maila (8), natomiast w miejscu (9), edytuj treść zaproszenia.

  6. Skorzystaj z graficznego szablonu wiadomości Webankieta.pl lub zrezygnuj z niego w polu (10).

  7. Kliknij Wyślij (11), aby przekazać wiadomość odbiorcom.

O czym warto pamiętać?

  • Opcja ta dostępna jest jedynie, jeśli wcześniej zostało wysłane przez nas zaproszenie mailowe do wypełnienia ankiety, a respondent jak do tej pory nie ukończył jeszcze badania oraz w momencie, gdy mamy ustawiony najwyższy poziom zabezpieczeń.

  • Wysyłka przypomnienia obejmie też respondentów, którzy rozpoczęli, ale nie ukończyli wypełniania ankiety

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?