Wszystkie kolekcje
Zbieranie
Wysyłka zaproszeń
Przypomnienie o badaniu osobom, które jeszcze nie wypełniły ankiety
Przypomnienie o badaniu osobom, które jeszcze nie wypełniły ankiety
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby możliwe było wykorzystanie tej funkcji ankieta musi mieć włączoną opcję indywidualnego linku do badania dla każdego respondenta (w sekcji Dostęp). Opcja ta pozwala na wysłanie przypomnienia o wypełnieniu ankiety zaproszonym wcześniej mailowo respondentom, którzy do tej pory nie wzięli jeszcze udziału w badaniu. Jest to skuteczny sposób na przypomnienie osobie ankietowanej, że zależy nam na tym, by zabrała głos w danej kwestii. Dobrą praktyką jest wysyłanie takiego przypomnienia około 7 dni po wysłaniu pierwszego zaproszenia.

Warto pamiętać, że jeśli w pierwszym zaproszeniu komunikowano, że badanie jest anonimowe, wówczas lepiej w przypomnieniu nie odnosić się bezpośrednio do respondenta jako indywidualnej osoby (przez stwierdzenie typu „Zauważyliśmy, że jeszcze nie wypełniłeś ankiety”), a komunikować przypomnienie w sposób ogólny (np. przez stwierdzenie „Jeśli jeszcze nie wypełniłeś ankiety, prosimy o zrobienie tego w ciągu najbliższych 7 dni”).

Jak wysłać przypomnienie o wypełnieniu?

  1. Kliknij Zbieranie, a następnie Wysyłka na e-mail.

  2. Jeśli pole formularza „Status” oznaczone jest zielonym znaczkiem i informuje że ankietę Wysłano lub Kliknięto w link, natomiast pole „Wypełniono” jest puste oznacza to, że dany respondent nie wypełnił jeszcze ankiety.

  3. Przypomnij respondentom o wypełnieniu ankiety klikając w Skonfiguruj wysyłkę.

  4. Zaznacz „Chcę wysłać przypomnienia do tych, którzy otrzymali zaproszenie, ale nie wypełnili ankiety”, po czym kliknij Dalej.

  5. W polu formularza wpisz nadawcę wiadomości oraz temat maila, natomiast w miejscu, edytuj treść zaproszenia.

  6. Skorzystaj z graficznego szablonu wiadomości Webankieta lub zrezygnuj z niego w polu.

  7. Kliknij Wyślij, aby przekazać wiadomość odbiorcom.

O czym warto pamiętać?

  • Opcja ta dostępna jest jedynie, jeśli wcześniej zostało wysłane przez nas zaproszenie mailowe do wypełnienia ankiety, a respondent jak do tej pory nie ukończył jeszcze badania oraz w momencie, gdy mamy ustawioną opcję indywidualnego linku dla każdego respondenta.

  • Wysyłka przypomnienia obejmie też respondentów, którzy rozpoczęli, ale nie ukończyli wypełniania ankiety

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?