Stopniowa wysyłka zaproszeń
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jest to funkcja wysyłki zaproszeń do wypełnienia ankiety, która pozwala na stopniowe wysyłanie maili do bazy Twoich klientów. Wysyłka jest rozłożona na 100 dni – codziennie wysyłamy zaproszenia do 1% respondentów z Twojej bazy.

Stopniowa wysyłka będzie szczególnie przydatna w badaniach satysfakcji, gdzie codziennie dowiadujesz się czegoś nowego i codziennie trafia do Ciebie mała porcja danych do przeanalizowania.

W drugim (ostatnim) kroku konfiguracji wysyłki do badania, przed zaakceptowaniem wysyłki, możesz zadecydować o sposobie i terminie w jaki zostaną wysłane zaproszenia do wypełnienia Twojej ankiety. Funkcja stopniowej wysyłki uruchomi się po wybraniu ostatniej: Wyślij codziennie do 1% odbiorców.

Krok 1 – Stwórz listę respondentów

W tym miejscu znajdziesz dokładny opis jak należy utworzyć listę respondentów.

Krok 2 – Skonfiguruj wysyłkę zaproszeń

  1. W zakładce Zbieranie, wybierz opcję Wysyłka na e-mail. Wyświetli się twoja lista respondentów, poniżej kliknij przycisk Skonfiguruj wysyłkę.

  2. Wybierz rodzaj wysyłki, jaki chcesz dokonać.

  3. W drugim (ostatnim) kroku konfiguracji wysyłki, w sekcji Termin wysyłki wybierz opcję: Wyślij codziennie do 1% odbiorców i wskaż godzinę, o której zaproszenia mają zostać wysłane.


  4. Po poprawnym skonfigurowaniu wyświetli się takie oto powiadomienie:

Zaplanowane wysyłki zaproszeń możesz monitorować w zakładce Zbieranie -> Wysyłka na e-mail poniżej listy Twoich respondentów. Tam też możesz zarządzać swoimi wysyłkami.

Jeżeli chciałbyś zrezygnować z zaplanowanej wysyłki, należy usunąć wszystkie zaplanowane wysyłki. Odpowiednia opcja znajduje się pod listą zaplanowanych wysyłek.

O czym warto pamiętać:

  • Na liście respondentów można sprawdzić kto już otrzymał zaproszenie. Wysyłka będzie realizowana według kolejności z jaką respondenci wyświetlają się na liście.

  • Jeżeli planujesz wysyłkę do mniej niż 100 osób, zostanie ona rozłożona równomiernie na 100 dni. Co kilka dni zostanie wysłane jedno zaproszenie, tak aby wszyscy respondenci po upływie 100 dni otrzymali zaproszenie.

  • Jeżeli dodałeś nowych respondentów już po utworzeniu wysyłki, możesz skonfigurować nową wysyłkę, w pierwszym kroku zaznaczając opcję „Chcę wysłać zaproszenia do tych respondentów, których jeszcze nie zapraszałem”. W ten sposób zaprosisz nowych respondentów, których dodałeś do bazy. Możesz też usunąć wszystkie zaplanowane wysyłki i skonfigurować całą wysyłkę na nowo.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?