Wszystkie kolekcje
Zbieranie
Identyfikacja respondentów
Śledzenie wypełnień za pomocą parametru external_key
Śledzenie wypełnień za pomocą parametru external_key
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeśli potrzebujesz śledzić źródła wypełnienia swoich respondentów lub chcesz przekazać do wypełnienia unikalny parametr identyfikujący (np. id użytkownika z Twojego systemu), skorzystaj z parametru external key, dodając go do linka ankiety.

external_key jest dodawany jako klasyczny parametr typu GET do URL-a ankiety.

Przykładowe adresy URL

https://www.webankieta.pl/ankieta/123456/badanie-satysfakcji.html?external_key=facebook https://www.webankieta.pl/ankieta/123456/badanie-satysfakcji.html?external_key=12jsq3exct http://ankieta.mojafirma.pl?external_key=mailing

Opis parametrów

Nazwa

Opis

external_key

Jest to dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych. Maksymalna długość parametru to 31 znaków.

Prezentacja i analiza wyników

Jeżli parametr external_key zostanie przekazany w linku do ankiety, informacja ta pojawi się w następujących miejscach:

  • Przeglądanie pojedynczych wypełnień

  • Eksport surowych danych do CSV

  • Eksport surowych danych do XLSX

  • Eksport do SPSS

W przypadku surowych danych i pliku SPSS będzie to odpowiednio kolumna w Excelu lub dodatkowa zmiana V w SPSS.

O czym należy pamiętać?

  • Istnieje możliwość wielokrotnego wypełnienia ankiety z tym parametrem.

  • Parametr można stosować we wszystkich poziomach bezpieczeństwa ankiety.

  • W momencie wejścia przez respondenta w link z dołączonym external_key, jest on później ukrywany (ucinany) w pasku adresu przeglądarki. Jeżeli respondent zdecyduje się przekazać link poprzez skopiowanie linku z paska z przeglądarki, to external_key nie zostanie przekazany. W celu prawidłowego odłożenia informacji o tym parametrze w platformie należy przekazać link zawierający ten parametr.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?