Wszystkie kolekcje
Zbieranie
Identyfikacja respondentów
Wydruk indywidualnych linków (tokenów) do ankiety
Wydruk indywidualnych linków (tokenów) do ankiety
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule wytłumaczymy jak wydrukować indywidualne linki do ankiety bez identyfikacji respondenta. Dzięki tej funkcji możesz zaprosić respondentów do wypełnienia ankiety inaczej niż za pomocą wysyłki maili jednocześnie posiadając pełną kontrolę nad tym kto będzie wypełniał Twoją ankietę. Możesz wydrukować linki wraz z kodami dostępu (tokenami) i osobiście wręczyć je respondentom, lub umieścić w specjalnym słoju, aby każdy mógł wylosować swój kod dostępu. W ten sposób zagwarantujesz respondentom poczucie anonimowości badania.

Jak wydrukować linki do ankiety bez identyfikacji respondenta?

 1. Pierwszym krokiem będzie ustawienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń ankiety. W tym celu kliknij Tworzenie, a następnie przejdź do Ustawień ankiety.

 2. Aby dystrybucja tokenów offline mogła nastąpić, musisz włączyć opcję "Indywidualny link dla każdego z respondentów".

 3. Jeżeli chcesz by odpowiedzi nie były powiązane z respondentem lub planujesz dostarczyć respondentom linki w losowy sposób (np. każdy losuje karteczkę z kodem dostępu) zaznacz opcję „Identyfikacja respondentów – wyłączona” to zagwarantuje Twoim respondentom poczucie anonimowości.

 4. Na koniec tego kroku musisz zaznaczyć opcję, dzięki której możliwe będzie poprawienie wcześniej wypełnionej ankiety – "Można poprawiać wcześniej wypełnioną ankietę".

 5. W kolejnym kroku przechodzimy do dystrybucji własnej, klikając w zakładkę Zbieranie, a następnie Dystrybucja własna

 6. Następnie kliknij „Generuj tokeny”.

 7. Zostaniesz przeniesiony do formularza , w którym możesz wpisać przewidywalną liczbę respondentów. Np w szkoleniu wzięło udział 20 uczestników, więc potrzeba liczba tokenów to 20. Kliknij Generuj.

 8. Gotową listę możesz eksportować i zapisać na dysku komputera w formacie XLSX lub CSV.

Jak wydrukować linki do ankiety z tokenami z włączoną identyfikacją respondenta?

 1. Kliknij Tworzenie, a następnie przejdź do zakładki Ustawienia ankiety.

 2. W dalszej części przejdź do ustawień bezpieczeństwa po to, aby nadać ankietę odpowiednie ustawienia – aby dystrybucja tokenów offline mogła nastąpić, musisz zaznaczyć opcję "Indywidualny link dla każdego z respondentów".

 3. Jeżeli posiadasz zdefiniowaną grupę respondentów – jednak chcesz dostarczyć respondentowi token inaczej niżeli za pomocą wysyłki na mail zaznacz opcję „Identyfikacja respondentów – włączona”. Pamiętaj - jeżeli wyłączysz identyfikację respondenta nie będziesz miał opcji importu z pliku.

 4. W miarę potrzeby możesz również wybrać opcję jednokrotnego lub wielokrotnego użycia linku – opcja ta jest szczególnie przydatna jeżeli respondent wyrazi chęć poprawy swojego wypełnienia - "Właściwości linków".

 5. Kiedy wybierzesz poprawne dla siebie ustawienia kliknij zapisz.

 6. W dalszej części musisz zadbać o import pliku. W tym celi wejdź w zakładkę Zbieranie, a następnie wybierz Dystrybucja własna. Zaznacz Import z pliku.

Import z pliku

 1. Kliknij Import z pliku. Zwróć uwagę, w jaki sposób ma wyglądać Twój plik, aby jego import do systemu przebiegł bez zarzutu, następnie za pomocą opcji "Wybierz plik" podaj lokalizację listy kontaktów na dysku swojego komputera. Załaduj plik klikając w "Dodaj".


  Plik może zawierać nie tylko adresy e-mail respondentów, ale także atrybuty danych. W ten sposób możesz automatycznie stworzyć listę kontaktów zawierającą również inne dane niż tylko adres e-mail.
  Możesz również w ten sposób dla każdego respondenta z listy kontaktów dodać własny token, który zostanie użyty automatycznie zamiast generowania tokenu przez system - wystarczy, że w pliku który importujesz stworzysz kolumnę Token i do każdego adresu e-mail przypiszesz prawidłowy (unikalny, alfanumeryczny, składający się z 6 znaków) kod.

O czym warto pamiętać?

 • Zamiast przekazywać respondentowi link do ankiety zawierający token możesz też przekazać standardowy link do ankiety oddzielnie, a token oddzielnie. Po wpisaniu adresu ankiety, respondent zostanie poproszony o wpisanie swojego kodu, by rozpocząć wypełnianie.

 • Gotowa lista, ściągnięta na dysk komputera, zawiera identyfikator respondenta, jego token oraz link do ankiety. Umieszczone są w niej także informacje dotyczące aktualnego stanu wypełniania ankiety przez poszczególnych badanych.

 • Dzięki tokenowi (linkowi) wielorazowego użytku respondent ma możliwość zmiany swoich odpowiedzi w ankiecie nawet jeżeli już raz ją wypełnił. Ponowne wypełnienie sprawi, że stare wyniki zostaną nadpisane nowymi odpowiedziami.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?