Wszystkie kolekcje
Zbieranie
Dystrybucja własna
Tokeny generowane na żądanie (user token)
Tokeny generowane na żądanie (user token)

Jednorazowe linki do ankiety z zaszytym własnym identyfikatorem

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeśli chcemy zautomatyzować proces badań w naszej firmie, potrzebujemy możliwości nadawania tokena w sposób automatyczny, bez wcześniejszego definiowania respondenta czy importowania do systemu listy adresatów e-mail. W tym przypadku przychodzi z pomocą user token, czyli token który nie jest generowany przez Webankietę, a nadawany jest przez klienta. Ma on te same właściwości co klasyczny token (blokada przed możliwością kilkukrotnego wypełnienia i indentyfikacja odpowiedzi respondenta), ale może być to np. ID klienta, które przekazywane jest w linku do ankiety. Aby wygenerować taki token, konieczne jest zaangażowanie działu IT w budowę prostego skryptu generującego unikalne linki do ankiety w niżej opisany sposób.

Opis

user_token jest dodawany jako klasyczny parametr typu GET do URL-a ankiety. Parametr mozna stosować tylko kiedy ankieta ma włączoną opcję indywidualnych linków dla każdego respondenta z włączoną identyfikacją respondentów. Wówczas ankietę można wypełnić tylko jeden raz dla konkretnej wartości parametru, a do wypełnienia dołączony zostanie przekazany dodany parametr, co pozwoli na późniejszą identyfikację wypełnienia i powiązanie go z konkretnym respondentem.

W towarzystwie parametru user_token można przekazać też dodatkowe atrybuty dla tego kontaktu, tak by pełniły funkcję dodatkowych informacji o respondencie (np. segment klienta, dział pracownika, numer obsługującego konsultanta). Przekazanie tych informacji pozwala na dalsze filtrowanie i segmentację wyników według wartości przekazanych w atrybutach.

Przykładowe adresy URL

https://www.webankieta.pl/ankieta/123/badanie-satysfakcji.html?user_token=123456

http://ankieta.mojafirma.pl?user_token=54123312&l1=vip&l2=uk45

Opis parametrów

Nazwa

Opis

user_token

Jest to dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.

l1

Pierwszy atrybut kontaktu. Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.

l2...l15

Kolejne atrybuty kontaktu (możesz zastosować do 15 atrybutów). Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.

Prezentacja i analiza wyników

Jeżli parametr user_token zostanie przekazany w linku do ankiety, informacja ta pojawi się w następujących miejscach:

  • Zakładce „Zbieranie” -> „Dystrybucja własna” jako nowi respondenci, gdzie atrybutem będzie user_token

  • Eksport surowych danych do CSV

  • Eksport surowych danych do XLSX

  • Eksport do SPSS

W przypadku surowych danych i pliku SPSS (oprócz systemowego tokena), będzie to odpowiednia kolumna w Excelu lub dodatkowa zmienna V w SPSS.

O czym warto pamiętać?

W momencie wejścia przez respondenta w link zawierający user_token, zostanie on "ucięty" i w pasku adresu user_token będzie niewidoczny, wraz z etykietami.

Jeżeli respondent przekaże link z paska przeglądarki innej osobie, to ta osoba nie będzie w stanie wejść do ankiety (ponieważ nie będzie dopisanej informacji o user tokenie)

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?