Jak tworzyć modułowe raporty
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Moduł raportowy pozwala na tworzenie własnych raportów i podsumowań w oparciu o wszystkie bądź wybrane wyniki konkretnego badania.

Kreator raportów to miejsce, w którym znajdują się wszystkie stworzone raporty. Raport tworzy się zawsze w obrębie jednego projektu. Liczba stworzonych raportów jest nieograniczona – stwórz ich tyle, ile potrzebujesz.

Raporty cykliczne umożliwiają stworzenie raportów, które będą wysyłane cyklicznie np: codziennie, 1 x w tygodniu czy 1 x w miesiącu do wskazanej grupy odbiorców.

Jeżeli stworzyliśmy już raporty i uruchomiliśmy jego eksport to raport ten będziemy mogli pobrać w zakładce Pobrane pliki. Jest to miejsce, w którym znajdują się wszystkie wygenerowane (zobacz: Eksport raportu) przez ciebie raporty. Status pliku z raportem może mieć trzy stany:

  • Gotowe – raport został pomyślnie wygenerowany. Możesz go pobrać klikając na ikonkę obok

  • Oczekiwanie – raport jest w trakcie generowania.

  • Nieudane – wystąpił błąd w trakcie generowania raportu. Nasz system ponowi próbę a my w razie powtórzenia problemu skontaktujemy się z tobą by temu zaradzić.

Pamiętaj,
Raport generuje się zawsze na podstawie wyników, które w momencie rozpoczęcia generowania zostały zebrane. Jeżeli tworzysz raport w projekcie, który wciąż zbiera wyniki, zawartość raportu będzie się dynamicznie zmieniała. W tym celu wyświetlamy kolumnę Stan wyników z dokładnym dniem i godziną, w której kliknięto w przycisk ‘Eksportuj’.

Ekran edycji raportu pozwala tworzyć treść raportu i zarządzać rozmieszczeniem wyników. Raport składa się z trzech głównych sekcji:

  • Wprowadzenie – znajduje się tu logo, tytuł, spis treści i miejsce na Twoje wprowadzenie do raportu.

  • Rozdziały – w nich poddajesz analizie wybrane przez siebie wyniki. Nazwę rozdziału możesz zmienić klikając na nią.

  • Załączniki – jeżeli w twoich wynikach znajdują się odpowiedzi otwarte, zostaną one umieszczone na końcu raportu.

Po lewej stronie znajdują się dodatkowe ustawienia (zobacz: Wygląd raportu). Na dolnej belce znajduje się przycisk do eksportowania raportu (zobacz: Eksport raportu).

Pamiętaj,
Wszystkie zmiany w raporcie zapisują się automatycznie, nie musisz go dodatkowo zapisywać.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?