Aby rozpocząć opracowywanie wyników, należy przejść do zakładki Wyniki -> Wyniki zbiorcze. W tym miejscu możesz zarządzać i poddawać obróbce wszystkie lub tylko wybrane wyniki.

raporty-img04

Dodawanie wyniku rozpoczynamy od najechania na wybranych wynik i kliknięcie w przycisk Dodaj do raportu.

raporty-img05

Wybrany wynik możesz dodać do nowego lub już istniejącego raportu. Jeśli dodasz go do nowego raportu, zostanie on wstawiony na początku – w nowym rozdziale. Jeśli dodasz go do istniejącego raportu, musisz sam wybrać jego umiejscowienie w raporcie i konkretnym rozdziale.

Tak dodany wynik pojawi się na ekranie edycji raportu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?