Dodawanie tabeli krzyżowej
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Tabele krzyżowe są niezwykle przydatne podczas analizowania wyników. Pozwalają zaobserwować zależności między dwoma zadanymi w ankiecie pytaniami. Wyniki prezentowane są w postaci tabeli, w której kolumny i wiersze tworzą dwa wybrane pytania wraz z możliwymi odpowiedziami. Każda komórka tabeli wskazuje zaś na liczbę ankietowanych, udzielających określonej kombinacji odpowiedzi.

  1. Kliknij w zakładkę Wyniki, a następnie kliknij Tabele krzyżowe (spowoduje to rozwinięcie menu dotyczącego tej funkcji oraz pojawienie się przy odpowiedziach pól formularza, służących do wyboru krzyżowanych pytań.

  2. Następnie wybierz „stwórz nową tabelę krzyżową”

  3. Wybierz z listy pytań interesujące Cię dwa pytania.

  4. Aby utworzyć tabelę krzyżową kliknij Stwórz tabelę krzyżową.

  5. W utworzonej w ten sposób tabeli, zaznaczenie pola formuły % z wiersza lub % z kolumny, spowoduje wyświetlenie procentowej wartości danej odpowiedzi w stosunku do całego wiersza, bądź kolumny.

  6. Kliknięcie na Obróć dane (transportuj) spowoduje zamianę pytania wybranego do wiersza na pytanie wybrane do kolumny i odwrotnie.

  7. Po najechaniu kursorem na wynik tabeli krzyżowej pojawi nam się w prawym górnym roku opcja Dodaj do raportu, umożliwia nam to dodanie tabeli krzyżowej do nowego lub już istniejącego raportu.

  8. W ostatnim kroku możesz wybrać wizualizację, którą możesz dodać do raportu oraz czy tabele ma być dodana do nowego raportu czy już istniejącego.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?