Dodawanie trendu
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Platforma Webankieta to rozwiązanie nie tylko do tworzenia kwestionariuszy online, ale przede wszystkim do zaawansowanej analizy wyników badań. Kolejną funkcją umożliwiającą tworzenie jeszcze bardziej dokładnych i dostosowanych do potrzeb danego badania analiz są trendy. Pozwalają one na prezentację wyników badania z trzech typów pytań: NPS, pytania typu ocena, oraz macierzy jednokrotnego wyboru, w trzech wymiarach czasowych: tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym.

Jak stworzyć trendy?

1. W wybranej ankiecie na koncie użytkownika Webankieta, należy wejść w zakładkę Wyniki, a następnie Trendy.

2. Aby stworzyć nowy trend należy kliknąć w Stwórz nowy trend. Możemy też wybrać jeden z istniejących już trendów – o ile wcześniej dla danej ankiety jakieś stworzyliśmy.

3. Tworząc nowy trend należy nadać mu nazwę i zdecydować o dwóch parametrach: wymiarze (tygodniowym, miesięcznym lub kwartalnym) oraz pytaniu, jakie zostanie użyte do zestawienia.

4. Klikając: Stwórz trend, w przypadku wyboru pytania NPS, generujemy tabelę oraz wykres, zawierający zestawienie krytyków, odpowiedzi neutralnych i promotorów. Każdą kolumną tabeli (krytyków, neutralnych, wynik NPS, liczba wypełnień) można swobodnie sortować, używając do tego celu strzałek widocznych obok nazwy kolumny.

5. Po najechaniem kursorem na stworzony trend pojawi się możliwość dodania go do raportu.

6. W ostatnim kroku możesz wybrać wizualizację, którą możesz dodać do raportu oraz czy tabele ma być dodana do nowego raportu czy już istniejącego.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?