Eksport wyników
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Korzystać z możliwości, jaką daje eksport wyników możemy zapisać dane z uzyskanych wyników ankiety na dysku twardym naszego komputera. Eksport umożliwia także analizę tych danych za pomocą zewnętrznych narzędzi np. Excel, Tableau, PowerBI.

Wyniki zbiorcze

To dane uzyskane od wszystkich respondentów, zebrane w jednym pliku. Przedstawiają procentowy rozkład odpowiedzi w badanej próbie.

Jak wyeksportować wyniki zbiorcze?

 1. Po tym jak pierwsi respondenci wypełnili Twoją ankietę, kliknij na zakładkę Wyniki (1), a następnie kliknij Wyniki zbiorcze (2) by wyeksportować zagregowanie dane.

 2. W momencie załadowania się wyników, kliknij Eksport (3), a następnie wybierz interesujący Cię format zapisu oraz rodzaj potrzebnych danych – wyniki zbiorcze lub dane surowe (4). Zatwierdzenie odpowiedniego pola formularza, spowoduje rozpoczęcie eksportowania pliku., który będzie możliwy do pobrania w Centrum pobierania.

Jak wyeksportować wypełnienie konkretnego respondenta?

 1. Wejdź w zakładkę Wyniki , a następnie kliknij Wypełnienia.

 2. Wybierz interesujący Cię arkusz klikając Poprzedni/Następny, bądź rozwijając pole formularza i zaznaczając odpowiedni numer wypełnienia (numery odpowiadają kolejności wypełnień ankiety).

 3. W kolejnym kroku kliknij Eksport, a następnie wybierz interesujący Cię format zapisu – XLSX, CSV lub PDF. Zatwierdzenie odpowiedniego pola formularza, spowoduje generowanie pliku, który będziesz mógł pobrać w Centrum pobierania.

Dane surowe

Dane zebrane w badaniu, wprowadzane do pakietu statystycznego lub innego programu komputerowego, w którym następuje ich czyszczenie, uzupełniane i analiza statyczna. Są to wszystkie odpowiedzi uzyskane od każdego z ankietowanych na pytania zawarte w całym kwestionariuszu.

Dane surowe najwygodniej przeglądać i analizować w arkuszu kalkulacyjnym. Są to Microsoft Excel, Number lub Open Office Calc.

W celu łatwiejszej analizy wyników zgromadzonych w postaci surowych danych przygotowaliśmy kilka informacji. Pierwsza dotyczy tego, jakie kolumny znajdują się w surowych danych. Są to:

 1. Podstawowe informacje na temat wypełnienia i respondenta:

 • Lp.

 • ID.

 • Data rozpoczęcia

 • Data zakończenia

 • Całkowity czas wypełniania

 • Rzeczywisty czas wypełniania

 • Czas wypełniania strony nr X

 • Zdobyte punkty (tylko test)

 • Maksymalna ilość punktów do zdobycia (tylko test)

 • Wynik procentowy (tylko test)

 • Zewnetrzny identyfikator (tylko gdy są wypełnienia z external_key)

 • Token (tylko gdy włączony indywidualny link dla każdego z respondentów i włączona identyfikacja respondentów)

 • Data wygenerowania tokena (tylko gdy włączony indywidualny link dla każdego z respondentów i włączona identyfikacja respondentów)

 • User token / E-mail (tylko gdy włączony indywidualny link dla każdego z respondentów i włączona identyfikacja respondentów) – kolumna zależy od sposobu generowania tokenów

 • Atrybuty respondentów (pola – label)

 • Kod weryfikujący (tylko gdy jest włączona weryfikacja po wypełnieniu).

2. Pytania wraz z odpowiedziami (i pogłębieniami/odpowiedziami własnymi).

3. Wagi, obszary i informacje zwrotne (tylko jeżeli test):

 • lista obszarów

 • Informacja zwrotna

 • wynik wag z wszystkich pytań.

Informacje na temat wypełnienia (tylko gdy wyłączony indywidualny link dla każdego z respondentów):

 • Adres IP

 • Strona odsyłająca (Referer)

 • Przeglądarka

 • System operacyjny

 • Wypełniona – PC/mobile

Warto również zapoznać się z informacjami na temat typów danych, znajdujących się w kolumnach:

 • number (tylko liczby całkowite),

 • date – w formacie Y-m-d,

 • datetime – w formacie Y-m-d H:i:s,

 • string – format tekstowy – czyli wszystkie dane które mają format inny niż powyższe.

SPSS

SPSS to pakiet statystyczny, pozwalający na stworzenie szczegółowej analizy regresji, analizy wariancji czy też korelacji w zbiorze zebranych danych. Jest to zatem zaawansowany program komputerowy, służący do szczegółowej analizy wyników danego badania.

O czym warto pamiętać?

 • Dostępne formaty plików są dostępne w zależności od Twojego planu.

 • Rezultaty badań możemy ściągnąć w formacie XLSX lub CSV oraz SPSS (dla wyników zbiorczych), bądź XLSX, CSV i PDF (w przypadku eksportu wyników pojedynczego wypełnienia).

 • Eksport wyników ankiety umożliwia m.in. ich późniejszą analizę za pomocą złożonych pakietów statystycznych.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?