Korzystać z możliwości, jaką daje eksport wyników możemy zapisać dane z uzyskanych wyników ankiety na dysku twardym naszego komputera. Eksport umożliwia także analizę tych danych za pomocą własnych, rozbudowanych narzędzi.

To również sposób na dostęp do wyników badania po zakończeniu obowiązywania abonamentu.

SPSS:

SPSS jest to pakiet statystyczny, pozwalający na stworzenie szczegółowej analizy regresji, analizy wariancji czy też korelacji w zbiorze zebranych danych. Jest to zatem zaawansowany program komputerowy, służący do szczegółowej analizy wyników danego badania.

Dane surowe:

Dane zebrane w badaniu, wprowadzane do pakietu statystycznego lub innego programu komputerowego, w którym następuje ich czyszczenie, uzupełniane i analiza statyczna. Są to wszystkie odpowiedzi uzyskane od każdego z ankietowanych na pytania zawarte w całym kwestionariuszu.

Dane surowe najwygodniej przeglądać i analizować w arkuszu kalkulacyjnym. Są to Microsoft Excel, Number lub Open Office Calc.

W celu łatwiejszej analizy wyników zgromadzonych w postaci surowych danych przygotowaliśmy kilka informacji. Pierwsza dotyczy tego, jakie kolumny znajdują się w surowych danych. Są to:

 1. Podstawowe informacje na temat wypełnienia i respondenta:

 • Lp.

 • ID.

 • Data rozpoczęcia

 • Data zakończenia

 • Całkowity czas wypełniania

 • Rzeczywisty czas wypełniania

 • Czas wypełniania strony nr X

 • Zdobyte punkty (tylko test)

 • Maksymalna ilość punktów do zdobycia (tylko test)

 • Wynik procentowy (tylko test)

 • Zewnetrzny identyfikator (tylko gdy są wypełnienia z external_key)

 • Token (tylko gdy poziom bezpieczeństwa najwyższy i ankieta nie anonimowa)

 • Data wygenerowania tokena (tylko gdy poziom bezpieczeństwa najwyższy i ankieta nie anonimowa)

 • User token / E-mail (tylko gdy poziom bezpieczeństwa najwyższy i ankieta nie anonimowa) – kolumna zależy od sposobu generowania tokenów

 • Etykiety kontaktów (pola – label)

 • Kod weryfikujący (tylko gdy jest włączona weryfikacja po wypełnieniu).

2. Pytania wraz z odpowiedziami (i pogłębieniami/odpowiedziami własnymi).

3. Wagi, cechy i informacje zwrotne (tylko jeżeli test):

 • lista cech

 • Informacja zwrotna

 • wynik wag z wszystkich pytań.

Informacje na temat wypełnienia (tylko gdy ankieta ma inne ustawienia niż poziom bezpieczeństwa najwyższy i ankieta anonimowa):

 • Adres IP

 • Strona odsyłająca (Referer)

 • Przeglądarka

 • System operacyjny

 • Wypełniona – PC/mobile

Warto również zapoznać się z informacjami na temat typów danych, znajdujących się w kolumnach:

 • number (tylko liczby całkowite),

 • date – w formacie Y-m-d,

 • datetime – w formacie Y-m-d H:i:s,

 • string – format tekstowy – czyli wszystkie dane które mają format inny niż powyższe.

Wyniki zbiorcze:

To dane uzyskane od wszystkich respondentów, zebrane w jednym pliku. Przedstawiają procentowy rozkład odpowiedzi w badanej próbie.

Jak wyeksportować wyniki zbiorcze?

 1. Po tym jak pierwsi respondenci wypełnili Twoją ankietę, kliknij na zakładkę Wyniki (1), a następnie kliknij Wyniki zbiorcze (2) by wyeksportować zagregowanie dane.

 2. W momencie załadowania się wyników zbiorczych, kliknij Eksport (3), a następnie wybierz interesujący Cię format zapisu oraz rodzaj potrzebnych danych – wyniki zbiorcze, dane surowe lub dane surowe dla programu SPSS(4). Zatwierdzenie odpowiedniego pola formularza, spowoduje rozpoczęcie eksportowania pliku., który będzie możliwy do pobrania w Centrum pobierania.

Jak wyeksportować arkusz konkretnego respondenta?

 1. Wejdź w zakładkę Wyniki (1), a następnie kliknij Pojedyncze arkusze (2).

 2. Wybierz interesujący Cię arkusz klikając Poprzedni/Następny (3), bądź rozwijając pole formularza (4) i zaznaczając odpowiedni numer arkusza (numery odpowiadają kolejności wypełnień ankiety).

 3. W kolejnym kroku kliknij Eksport (5), a następnie wybierz interesujący Cię format zapisu – XLSX, CSV lub PDF(6). Zatwierdzenie odpowiedniego pola formularza, spowoduje generowanie pliku, który będziesz mógł pobrać w Centrum pobierania.

O czym warto pamiętać?

 • Rezultaty badań możemy ściągnąć w formacie XLSX lub CSV oraz SPSS (dla wyników zbiorczych), bądź XLSX, CSV i PDF (w przypadku eksportu wyników pojedynczego arkusza).

 • Eksport wyników ankiety umożliwia m.in. ich późniejszą analizę za pomocą złożonych pakietów statystycznych.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?