Widok danych w wynikach zbiorczych
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Nie wszyscy respondenci, którzy rozpoczynają wypełnianie ankiety zawsze dochodzą do końca kwestionariusza. Może być to spowodowane różnymi czynnikami: brakiem zainteresowania tematem lub czasu na wypełnienie, zbyt dużą liczbą pytań czy nawet problemami technicznymi. Twórca ankiety, z różnych względów, może jednak chcieć uzyskać dostęp nie tylko do kompletnych, ale i niedokończonych wyników. Webankieta daje mu taką możliwość z poziomu wyników zbiorczych.

Jak zmienić widok danych?

Opcja jest dostępna w wynikach zbiorczych – w menu umieszczonym u góry ekranu. Na liście znajdują się dwa tryby:

  • Tylko dokończone

  • Wszystkie wypełnienia.

    Wybrany przez użytkownika tryb zostanie oznaczony. Zapisywany jest on w stosunku do konkretnej ankiety (a nie konta użytkownika), dzięki czemu, podczas przechodzeniu między zakładkami oraz po odświeżeniu aplikacji, tryb będzie taki, jaki został wybrany jako ostatni.

O czym warto pamiętać:

  • Możliwość zmiany trybu na wszystkie wypełnienia pozwala użytkownikowi zobaczyć jak odpowiadali respondenci, którzy nie zakończyli swoich wypełnień, bez potrzeby eksportu wyników do pliku.

  • W trybie wszystkich wypełnień nie ma możliwości filtrowania, dodawania do raportu oraz eksportu. Zablokowana jest też ikona szybkiego filtra.

  • W przypadku wyświetlania wyników w trybie wszystkich wypełnień (także niedokończonych) przy filtrowaniu wyników z poziomu zakładki Filtry, tryb zostanie przełączony automatycznie tylko na dokończone wyniki.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?