Nie wszyscy respondenci, którzy rozpoczynają wypełnianie ankiety zawsze dochodzą do końca kwestionariusza. Może być to spowodowane różnymi czynnikami: brakiem zainteresowania tematem lub czasu na wypełnienie, zbyt dużą liczbą pytań czy nawet problemami technicznymi. Twórca ankiety, z różnych względów, może jednak chcieć uzyskać dostęp nie tylko do kompletnych, ale i niedokończonych wyników. Webankieta daje mu taką możliwość z poziomu wyników zbiorczych.

Jak zmienić widok danych?

Opcja jest dostępna w wynikach zbiorczych – w menu umieszczonym u góry ekranu. Na liście znajdują się dwa tryby:

  • Tylko dokończone

  • Wszystkie wypełnienia.

    Wybrany przez użytkownika tryb zostanie oznaczony. Zapisywany jest on w stosunku do konkretnej ankiety (a nie konta użytkownika), dzięki czemu, podczas przechodzeniu między zakładkami oraz po odświeżeniu aplikacji, tryb będzie taki, jaki został wybrany jako ostatni.

O czym warto pamiętać:

  • Możliwość zmiany trybu na wszystkie wypełnienia pozwala użytkownikowi zobaczyć jak odpowiadali respondenci, którzy nie zakończyli swoich wypełnień, bez potrzeby eksportu wyników do pliku.

  • W trybie wszystkich wypełnień nie ma możliwości filtrowania, dodawania do raportu oraz eksportu. Zablokowana jest też ikona szybkiego filtra.

  • W przypadku wyświetlania wyników w trybie wszystkich wypełnień (także niedokończonych) przy filtrowaniu wyników z poziomu zakładki Filtry, tryb zostanie przełączony automatycznie tylko na dokończone wyniki.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?