Limit wysłanych zaproszeń jest uzależniony od rodzaju konta do jakiego wykupiłeś dostęp. Limit zaproszeń jest liczony od momentu wykupienia konta do końca 1 okresu rozliczeniowego, który trwa 30 dni. Jeżeli Twoje konto jest wykupione na dłuży okres to po każdym okresie rozliczeniowym limit ten będzie się odnawiał.

W przypadku, gdy limit podstawowy został wyczerpany na Twojego maila, na której zostało zarejestrowane konto zostanie wysłany poniższy komunikat.

Po zalogowaniu do panelu użytkownika przejdź do zakładki KONTO -->Ustawienia --> Przegląd --> i wybierz przycisk KUP PAKIETY.

Z listy rozwianej wybieramy liczbę pakietów i następnie uzupełniamy wszystkie potrzebne dane na stronie, aby przejść do płatności.

UWAGA:

Niewykorzystany dodatkowy pakiet przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?