Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Personalizacja
Personalizacja komunikatów - jak zmienić treść informacji o dopuszczalnych odpowiedziach?
Personalizacja komunikatów - jak zmienić treść informacji o dopuszczalnych odpowiedziach?
Julia Czarnowska avatar
Napisane przez Julia Czarnowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Tworzysz ankietę i chciałbyś zmienić domyślną treść wspomagającą respondenta przy wypełnianiu? W platformie możesz ustawić własny tekst, który zależnie od kontekstu informuje respondenta o statusie ankiety lub o pomyłce przy wypełnianiu.

Możesz ustawić własne komunikaty:

  • o zakończeniu ankiety,

  • o konieczności uzupełnienia obowiązkowych odpowiedzi,

  • o braku możliwości ponownego wypełnienia ankiety.

W celu zmiany tych komunikatów posłuż się poniższą instrukcją:

  1. Przejdź do zakładki TWORZENIE -> Ustawienia ankiety:

  2. Zjedź do sekcji Personalizacja komunikatów:

W tym miejscu możesz zaznaczyć i wybrać komunikaty, w których chcesz ustawić swoją treść.

Po zmianie pamiętaj, aby użyć przycisku "Zapisz".

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?