Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Zaawansowane
Dlaczego zebrałem/am więcej wypełnień niż to, co ustawiłem/am w ustawieniach ankiety w limicie wypełnień?
Dlaczego zebrałem/am więcej wypełnień niż to, co ustawiłem/am w ustawieniach ankiety w limicie wypełnień?
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zdarzają się sytuacje, kiedy wypełnień może być więcej niż wartość, którą określiłeś w Ustawieniach np. otrzymujemy 105 wypełnień, mimo, że limit wynosił 100.

Główną przyczyną takiej sytuacji, jest rozpoczęcie wypełnienia ankiety przez kilka osób w tym samym momencie, czyli mamy przykładową sytuację jak poniżej:

  • 99 respondentów wypełniło ankietę i system zbierający wyniki zarejestrował już dokładnie tyle samo wypełnień,

  • pozostał zatem 1 wolny slot tj. system standardowo powinien zarejestrować wypełnienie tylko kolejnej 1 ankiety, a następnie zablokować możliwość wypełniania przez kolejne osoby,

  • jednak w tym czasie czasie, kiedy cały czas mamy to pozostałe 1 wolne brakujące wypełnienie, ankietę rozpoczyna wypełniać np. 6 osób,

  • nie jesteśmy w stanie przewidzieć, która z tych osób zakończy wypełniać ankietę jako pierwsza, ponieważ np. ostatecznie może jej nie zakończyć w ogóle, albo odłożyć w czasie. Dlatego nie możemy blokować wypełnienie ankiety przez pozostałe osoby, jeżeli chcemy jak najszybciej zebrać komplet potrzebnych wypełnień,

  • w momencie, jak już to jedno brakujące wypełnienie zostanie do nas wysłane, złą praktyką byłoby systemowe przerwania badania tym osobom, które zaangażowały się oraz poświęciły swój czas, aby ankietę dla nas wypełnić. Powinniśmy zatem pozwolić im - i tak też są skonfigurowane wewnętrzne ustawienia - na dokończenie badania. Nie tylko tej jednej pierwszej osobie, ale pozostałym również.

Stąd, finalna liczba wypełnień może być wyższa niż określona przez nas w ustawieniach limitu wypełnień.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?