Uzyskanie dostępu do Serwisu Webankieta i możliwość korzystania z funkcjonalności serwisu następuje poprzez podjęcie łącznie następujących działań: rejestracja konta na stronie www.webankieta.pl, akceptacja Regulaminu, akceptacja polityki prywatności.

Dokonanie wymienionych powyżej czynności jest tożsame z zawarciem umowy w formie dokumentowej i rodzi bezwarunkowy obowiązek płatności wynagrodzenia określonego w cenniku zamieszczonym na stronie https://www.webankieta.pl/cennik zgodnie z wybranym wariantem.

Treść umowy określa Regulamin oraz cennik. Umowa zostaje uznana za skutecznie zawartą w momencie przyjęcia ww. czynności Klienta przez Serwis Webankieta.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?