Aby rozpocząć zbieranie danych do ankiety od respondentów pochodzących z Twoich rekrutacji musisz przekazać do nas kilka ważnych informacji, na podstawie których zestawimy połączenie z eRecruiterem.

Dane to:

  1. Token dostępu

  2. ID konta

  3. ID ankiety

  4. ID zaproszenia

  5. Wysyłka przypomnień

  6. Etapy rekrutacji

W poniższym linku znajdziesz formularz, który po wysłaniu trafi do naszego działu IT, a następnie zestawi połączenie Webankiety z Twoim kontem na eRecruiterze.

https://rejestracja-erec.webankieta.pl/

W dalszej części artykułu dowiesz się jak pozyskać potrzebne dane.

Token dostępu

  1. W eRecruiter przejdź do ustawień systemu.

  2. Z menu po lewej stronie, w sekcji: System w Twojej firmie, wybierzzakładkę Integracja z eRecruiter

3. W sekcji Partnerzy, przy nazwie Webankieta kliknij przycisk Aktywuj. Otworzy się okno, na którym należy wybrać, czy możliwość wysyłki ankiety będzie dostępna przy wszystkich rekrutacjach, czy tylko przy wybranych. Dodatkowo informujemy tam, do jakich danych dodatkowych partner będzie miał dostęp.

4. Kliknij przycisk Wygneruj token dostępu. Pojawi się okno z kodem, który należy skopiować i przesłać do przedstawiciela Webankiety:

ID konta z Webankiety

Aby uzyskać ID swojego konta przejdź do zakładki KONTO --> Ustawienia --> Przegląd

ID ankiety

Do przekazania danych do integracji Webaniety z eRecruiterem niezbędne będzie wskazanie ankiety, która będzie wysyłana do respondentów. Do tego celu będzie potrzebne jego ID. Aby je uzyskać należy przejść do zakładki ZBIERANIE --> Link do ankiety, a następnie skopiuj 6 cyfr, które znajdują się w linku do ankiety.

ID zaproszenia

Z zakładki ZBIERANIE wybieramy opcję WYSYŁKA NA E-MAIl.

Następnie wybieramy WPISZ RĘCZNIE. Jeżeli masz już dodanych respondentów to omiń ten krok.

Po dodaniu respondenta wybieramy opcję SKONFIGURUJ WYSYŁKĘ, która znajduje się na dole ekranu.

W tym kroku wybieramy dowolną opcję, która umożliwi przejście dalej:

Jeżeli jeszcze nie został stworzony na Twoim koncie szablon zaproszenia to w polu edycji tekstu wprowadź swój tekst zaproszenia a następnie na dole ekranu wybierz "Chce zapisać treść zaproszenia do przyszłych wysyłek", wprowadź tytuł szablonu i na końcu naciśnij "Zapisz bez wysyłania"

W przypadku, gdy masz już gotowy szablon lub masz ich kilka wybierz z listy Zapisanych zaproszeń właściwy.

Wybieramy interesujący nas szablon zaproszenia.

6. Po wybraniu szablonu w pasku przeglądarki, do adresu URL zostanie dodany id_template, który możemy dalej wykorzystać.

7. Zapisz 4 cyfry, które odpowiadają ID zaproszenia.

Wysyłka przypomnień

Tak jak w przypadku wysyłki zaproszeń możesz stworzyć osobny szablon wiadomości , który będzie wysyłany do tych osób, które otrzymały zaproszenie ale nie wypełniły jeszcze ankiety. W tym celu musisz wykonać to samo jak przy ID zaproszenia. Id przypomnienia należy podać w kwestionariuszu zgłoszenia do integracji z eRecruiterem. Dodatkowo możesz określić po jakim czasie mają takie przypomnienia wychodzić automatycznie np: po 2 ub 3 dniach od pierwszej wysyłki.

Etapy z rekrutacji

Na końcu wskaż nam etapy z rekrutacji, które mają uruchomić wysyłkę zaproszenia do respondenta po ustawieniu ich w panelu eRecruitera.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?