Ankieta na stronę WWW posiada mniejszą pulę możliwych pytań. Wynika to głównie z ograniczonego obszaru działania dostępnego na Wigecie.

Blok tekstowy

można go wykorzystać do zaproszenia do badania, wprowadzenia, podania instrukcji dla respondentów.

Pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru

Respondent ma do wyboru jedną odpowiedź spośród tych, które zostały zawarte w pytaniu, na przykład:

Pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru

Respondent ma do wyboru kilka odpowiedzi spośród podanych przez autora, na przykład:

Pytanie otwarte

Respondent może sam udzielić odpowiedzi, ma możliwość swobodnie się wypowiedzieć na dany temat;

Pytanie NPS

pytanie stosujące metodologię Net Promoter Score to badania satysfakcji z produktu, usługi lub procesu. Polega na zadaniu pytania o chęć polecenia firmy rodzinie lub znajomym i udzieleniu odpowiedzi na skali 0-10. Na podstawie częstości odpowiedzi obliczany jest wskaźnik NPS, liczba krytyków, promotorów i neutralnych.

Pytanie ocena

Respondent może wybrać w tego rodzaju pytaniu jedną z odpowiedzi w widoku gwiazdki, buźki czy cyfry.

Pytanie o liczbę

Respondent może wpisać tylko liczbę, nie jest możliwe wpisanie liter.

Pytanie o e-mail

Respondent proszony jest o podanie adresu e-mail.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?