Wszystkie kolekcje
Ankieta na stronę www
Zaawansowane
Przekazywanie atrybutów użytkownika strony do ankiety
Przekazywanie atrybutów użytkownika strony do ankiety
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Do kodu ankiety na stronie możemy przesłać dodatkowe atrybuty użytkowników, które pozwolą na:

 1. Targetowanie na bazie tych atrybutów

 2. Wzbogacenie wypełnienia informacjami z atrybutów

Przykładowe atrybuty to np. ID użytkownika z Twojego systemu (userID) czy segment do jakiego go klasyfikujesz.

Raz przekazując te informacje do skryptu ankiety, możesz później z poziomu Webankiety definiować, by ankieta wyświetlała się tylko użytkownikom z segmentu VIP, a każda odpowiedź zawierała też userID osoby wypełniającej.

Uruchomienie kodu

Poniższy kod przekaże atrybuty userID oraz segment do wszystkich ankiet, które zostaną umieszczone na stronie.

Startquestion.call({  
type: "setAttributes",
attributes: {
userID: "682103212",
segment: "VIP"
}
});

Przedstawiony powyżej fragment kodu można uruchomić:

 • dołączając go do kodu źródłowego wybranej strony internetowej

 • dołączając je do strony za pomocą GTM (Google Tag Manager) lub innych menedżerów tagów

 • wklejając kod w konsoli przeglądarki

Wyświetlanie ankiety na podstawie atrybutów

Definiując reguły wyświetlania ankiety (Zakładka “Zbieranie” → Komu wyświetlać → Odwiedzającym spełniającym reguły) należy ustalić, żeby ankieta była wyświetlana tylko użytkownikom, którzy spełniają określone kryteria, np. tylko tym, których atrybut city = Warszawa

O czym warto pamiętać

 • Jeżeli umieszczamy kod do przekazania atrybutów na naszej stronie to należy go wkleić pod kodem, który instaluje ankietę (snippet)

 • Można wielokrotnie uruchamiać skrypt przekazania atrybutów i dzięki temu je aktualizować
  Przykład: Użytkownik wchodzi na stronę i ustawiamy atrybut mail w ankiecie na "" (pusty). Gdy użytkownik zapisze się na newsletter to aktualizujemy atrybut mail o wartość podaną w polu zapisu do newslettera

 • Ograniczenie na liczbę atrybutów: max 15. Można wysłać 30, ale 15 pierwszych zostanie zapisanych do bazy danych.

 • Nie ma możliwości usuwania raz stworzonych atrybutów. W razie potrzeby prosimy o kontakt.

 • Atrybuty zapisują się tylko na przejściu ze strony pierwszej na drugą - inaczej mówiąc po wypełnieniu pierwszej strony. Jeżeli w trakcie wypełniania np. przechodzenie z 3 strony na 4, atrybuty się zmienią, lub zmienią swoje wartości to zostanie to pominięte

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?