Po umieszczeniu ankiety na stronie WWW możemy przekazać dodatkowe atrybuty użytkownika odwiedzającego naszą stroną. Atrybuty są to dane pozwalające przekazać dodatkowe informacje wraz z wypełnieniem pierwszego pytania.

Przykład: atrybut mail o wartości [email protected] , atrybut city o wartości Warszawa

Uruchomienie kodu

Przedstawione poniżej fragmenty kodu można uruchomić w następujący sposób:

 • dołączając je do strony za pomocą GTM (Google Tag Manager) lub innych menedżerów tagów

 • wklejając kod w konsoli przeglądarki

 • dołączając go do kodu źródłowego wybranej strony internetowej

Przekazanie atrybutów ma swoje priorytety. Więcej informacji w każdym z przykładów.

Przekazanie do wszystkich widgetów

Startquestion.call({  
type: "setAttributes",
attributes: {
mail: "[email protected]",
city: "Warszawa"
}
});

Kod przekaże atrybuty mail oraz city do wszystkich widgetów, które zostały umieszczone stronie. Możemy je nazwać “ogólnymi atrybutami”.


Jeżeli wcześniej uruchomiliśmy “przekazanie do wielu lub jednego widgeta” to atrybuty nie zostaną nadpisane.


Przekazanie atrybutów do wielu ankiet

Startquestion.call({  
type: "setAttributes",
attributes: {
mail: "[email protected]",
city: "Warszawa" },
widgetId: [
12345, 234564,
'12345abc', '3456def', '678xyz'
]
});

Linijka 8: ['12345abc', '3456def', '678xyz'] spowoduje przekazanie atrybutów do 3 wybranych przez nas ankiet, które wyświetlają się na naszej stronie.

UWAGA! widgetId można przekazać jako string oraz jako number.
Przykłady w kodzie powyżej.


Jeśli wcześniej uruchomiliśmy “Przekazanie do wszystkich widgetów”, to uruchomienie “Przekazania do wielu widgetów” nadpisze wcześniej przekazane “ogólne atrybuty”


Przekazanie do jednej ankiety

Startquestion.call({  
type: "setAttributes",
attributes: {
mail: "[email protected]",
city: "Warszawa" },
widgetId: ['12345abc']
});
// lub widgetId: [12345]
// <- w formie numeru, jeśli ID nie zawiera liter

można również tak:

Startquestion.call({  
type: "setAttributes",
attributes: {
mail: "[email protected]",
city: "Warszawa"
},
widgetId: '12345abc'
});
// lub widgetId: 12345 (jako numer (bez ''))
// <---- różnica: brak nawiasów kwadratowych

Warto zwrócić uwagę na linijkę 7. Tutaj mówimy skryptowi, żeby przekazał atrybuty tylko do 1 ankiety o id wynoszącym 12345abc.


Jeśli wcześniej uruchomiliśmy “Przekazanie do wszystkich widgetów”, to uruchomienie “Przekazania do jednego widgeta” nadpisze wcześniej przekazane “ogólne atrybuty”


O czym warto pamiętać

 • Jeżeli umieszczamy kod do przekazania atrybutów na naszej stronie to należy go wkleić pod kodem, który instaluje ankietą (snippet)

 • Można wielokrotnie uruchamiać skrypt przekazania atrybutów i dzięki temu je aktualizować
  Przykład: Użytkownik wchodzi na stronę i ustawiamy atrybut mail w ankiecie na "" (pusty). Gdy użytkownik zapisze się na newsletter to aktualizujemy atrybut mail o wartość podaną w polu zapisu do newslettera

 • Ograniczenie na liczbę atrybutów: max 15. Można wysłać 30, ale 15 pierwszych zostanie zapisanych do bazy danych.

 • Nie ma możliwości usuwania atrybutów. W razie potrzeby prosimy o kontakt.

 • Atrybuty zapisują się tylko na przejściu ze strony pierwszej na drugą - inaczej mówiąc po wypełnieniu pierwszej strony. Jeżeli w trakcie wypełniania np. przechodzenie z 3 strony na 4, atrybuty się zmienią, lub zmienią swoje wartości to zostanie to pominięte

Wyświetlanie ankiety na podstawie atrybutów

Możemy w regułach wyświetlania widgeta (Zakładka “Zbieranie” → Komu wyświetlać → Odwiedzającym spełniającym reguły) ustalić, żeby widget był wyświetlany tylko użytkownikom, którzy spełniają określone kryteria, np. tylko tym, którzy są z miasta Warszawa, np.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?