Trendy (Wyniki Beta)
Daria Zakrzewska avatar
Napisane przez Daria Zakrzewska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W zakładce Wyniki Beta dostępna jest opcja śledzenia odpowiedzi w czasie, czyli trend odpowiedzi. Dzięki tej funkcji, możesz pokazać jakie zmiany zachodzą w danych okresach czasu a także użyć ich do prognozowania przyszłych wyników.

Trendy można dodać dla pytań typu NPS, ocena, jednokrotnego wyboru i macierzy jednokrotnego wyboru.

Jak stworzyć trendy?

Aby dodać trendy w Wynikach Beta, kliknij na ikonkę Dodaj porównanie. Jest ona dostępna przed i po każdym pytaniu.

Kliknij na Trend odpowiedzi.

W okienku po prawej stronie pojawią się opcje, z których można wybrać Zakres danych.

Z pierwszej listy wybierz pytanie, które chcesz przeanalizować.

W kolejnym polu wybierz przedział czasowy według którego chcesz pogrupować odpowiedzi. Możesz wybrać konkretne tygodnie, miesiące czy kwartały ale również zaznaczyć cały zakres czasu. Po dokonaniu wyboru, kliknij Zastosuj.

Pojawi się wykres przedstawiający wybrany zakres czasu z naniesioną linią trendu.

W każdej kolumnie tabeli znajdują się małe strzałki, dzięki którym możesz sortować dane.

W opcjach możesz też zmienić wygląd i kolor wykresu oraz zdecydować, czy wyświetlić wykres z tabelą czy tylko sam wykres lub tabelę. W zależności od typu pytania, dostępne są różne sposoby prezentacji wyników.

W przypadku pytania typu ocena, jednokrotnego wyboru i macierzy jednokrotnego wyboru, w tabeli z odpowiedziami znajduje się także kolumna zawierająca średnią ze wszystkich odpowiedzi z danego okresu.

Jak zapisać trendy?

Utworzone trendy można zapisać w postaci raportu. Aby to wykonać, kliknij w prawym górnym rogu w przycisk Zapisz jako.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?