Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Podstawy
Kopiowanie istniejących ankiet
Kopiowanie istniejących ankiet
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli chcesz stworzyć ankietę na podstawie istniejącego projektu możesz skopiować ankietę na dwa sposoby.

  1. W zakładce Projekty kliknij w Stwórz projekt.

2. Następnie wybierz "Stwórz kopię"


3. W następnym kroku wybierz rodzaj projektu (Ankieta, Test, Widget lub współdzielony projekt). Jeżeli widzisz tytuł ankiety, który chcesz skopiować, wybierz przycisk "Kopiuj"

4. Innym sposobem na skopiowanie ankiety jest jej kopiowanie z listy projektów. Kliknij na trzykropek i wybierz "Kopiuj".

5. Gotowe :) Nowa ankieta znajduje się w zakładce Projekty

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?