Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Zaawansowane
Losowe wyświetlanie pytań i odpowiedzi w kafeterii
Losowe wyświetlanie pytań i odpowiedzi w kafeterii

Czyli jak możemy rotacyjnie wyświetlać powyższe

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli chcesz mieć pewność, że kolejność pytań lub odpowiedzi nie miało wpływu na Twoje badanie lub test to ten artykuł jest dla Ciebie.

Losowe wyświetlanie odpowiedzi

Losowanie odpowiedzi w obrębie pytania jest możliwe jeżeli wejdziesz w edycję tego pytania i zaznaczysz opcję
Losowa kolejność wyświetlania odpowiedzi.


Losowe wyświetlanie pytań

Losowanie pytań w obrębie strony jest możliwe jeżeli na górze strony klikniesz w Opcje
​ 

Następnie zaznaczasz opcję  Losowa kolejność pytań na stronie
​ 

i klikasz przycisk Zapisz. 

Warto wiedzieć:

Istnieje również możliwość wyświetlanie stron kwestionariusza w losowej kolejności.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?