Losowe wyświetlanie stron
Julia Czarnowska avatar
Napisane przez Julia Czarnowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W celu większego urozmaicenia ankiety oraz zapewnienia rzetelności odpowiedzi w Twojej ankiecie, możesz wykorzystać losowe wyświetlanie stron zawierających pytania. Przy wykorzystaniu tej opcji, przy każdym wypełnieniu strony ankiety będą wyświetlane w innej kolejności.

Ważne: Należy pamiętać, iż do stron wyświetlanych w losowej kolejności nie można kierować z pytań filtrujących.

Jak ustawić losowe wyświetlanie stron ankiety?

  1. Po zakończeniu dodawania pytań ankiety, wybierz zakładkę Ustawienia ankiety.

  2. Zjedz do sekcji W trakcie wypełniania i zaznacz opcję Wprowadź element losowości.

  3. Wybierz zakres stron, które będą wyświetlane losowo lub wpisz numery stron z danej puli, które mają zostać wyświetlone i ustawione w losowej kolejności.

  4. Następnie na dole strony wybierz przycisk ZAPISZ.

O czym warto wiedzie?

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?