Wszystkie kolekcje
Wyniki i raporty
Dystrybucja wyników
Przekazywanie wyników ankiety w treści ALERTU.
Przekazywanie wyników ankiety w treści ALERTU.

Czyli jak dodać do treści alertu dynamicznie odpowiedzi udzielone przez respondentów.

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli chcesz otrzymywać alerty z informacjami o tym, że została wypełniona ankieta a w treści tej wiadomości mają się pojawić odpowiedzi respondenta to należy przejść do zakładki Tworzenie --> Alerty i webhooki --> Stwórz nowy alert (tworzenie alertów krop po kroku znajduje się w TUTAJ)

W edytorze tekstu wybieramy DYNAMICZNA ZAWARTOŚĆ, w której znajdują się m.in wszystkie pytania, które dodaliśmy wcześniej w ankiecie.

Wybierając odpowiednio z listy dane, która nas interesują w treści maila po wypełnieniu, dodają się one w następującej formie marka np: [ANS_ID_6281606]

Po wypełnieniu ankiety przed respondenta, odbiorca alertu otrzyma maila, którym w miejsce wybranych wcześniej dynamicznych zawartości podstawią się dane, które zostały dodane uzupełnione w kwestionariuszu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?