1. Przechodzimy do zakładki USTAWIENIA i zmieniamy projekt na test.2. W zakładce TWORZENIE w pytaniu NPS dodajemy punkty do odpowiedzi promotorów.
Po jednym punkcie dla odpowiedzi 9 i 10:
3. W dalszej kolejności przechodzimy do zakładki USTAWIENIA --> Informacja zwrotna.4. Dodajemy nową cechę np: promotorzy
5. Po wybraniu DODAJ NOWĄ CECHĘ dodajemy jej nazwę i zaznaczamy checkboxy przy odpowiedziach 9 i 10 i zapisujemy zmianę.
6. Wracamy ponownie do zakładki USTAWIENIA -->Informacja zwrotna i wybieramy przycisk Dodaj nową informację zwrotną. W niej dodajemy jej nazwę np: Promotorzy i ustawiamy logikę na podstawie której dana informacja ma się pojawić respondentowi.

Czyli w pierwszym polu wybierzmy wcześniej stworzoną cechę (Promotorzy) , gdzie SUMA PUNKTÓW jest RÓWNA - WARTOŚCI ABSOLUTNEJ = 1. Co oznacza, że dana informacja pokaże się ankietowanemu na stronie podziękowania, gdy zdobędzie 1 punkt z testu. A taką możliwość będzie miał, gdy wybierze odpowiedź 9 lub 10 w pytaniu NPS.

W edytorze tekstu dodajemy własną treść z linkiem do Wizytówki Google. Na końcu Zapisujemy.7. Analogicznie do pkt. 6 dodajemy informację zwrotną dla wszystkich innych respondentów, którzy w teście nie zdobyli żadnego punktu.8. Ostatni krok to przejście do zakładki TWORZENIE. W niej przechodzimy do strony podziękowania. Usuwamy tekst podziękowania i dodajemy makro [FEEDBACK]


9. Finalnie osoby które udzielą odpowiedzi 9 i 10 otrzymają taki ekran podziękowania.

10. Osobom, które nie były promotorami pojawi się taki ekran podziękowania.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?