Istnieje możliwość skrócenia postaci linka do Twojej ankiety. Webhook to nic innego jak URL wywoływany za pomocą innego systemu informatycznego lub otwierany w zwykłej przeglądarce.

Postać adresu URL jest następująca:

https://www.webankieta.pl/webhooks/[id_account]/[webhook_key]/[webhook_auth]/[webhook_name]?id_survey=123456&dodatkowe_parametry

Gdzie:

 • id_account – ID Twojego konta na platformie Webankieta. Aby je poznać zapraszamy do kontaktu

 • webhook_key i webhook_auth – klucz i autoryzacja Webhooka. Parametry dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika w zakłądce Konto -> Ustawienia -> Integracje. Po wygenerowaniu kluczy otrzymasz ich wartości.

 • webhook_name – w tym przypadku to shorten-link

 • id_survey – ID ankiety, której link chcemy skrócić

 • dodatkowe_parametry – dodatkowe opcjonalne parametry wywołania ankiety

  • external_key – external_key przekazywany do ankiety (dokumentacja external_key)

  • user_token – zewnętrzny identyfikator użytkownika (dokumentacja user_token)

  • token – systemowy identyfikator użytkownika (dokumentacja tokenów Webankiety)

  • l1, l2, …., l10 – dodatkowe atrybuty respondenta. Atrybuty muszą być wcześniej zdefiniowane dla ankiety, do której zaproszenie jest wysyłane. Wszystkie parametry są opcjonalne.

Przykładowa postać URL-a z dodatkowymi parametrami wysyłanymi jako GET to:

https://www.webankieta.pl/webhooks/387487/TUwNjNDg3M/84b750d6956f02503015938fc38bfe36/shorten-link?id_survey=399793&user_token=JANKOW14&l1=Jan&l2=Kowalski&l3=Prezes&l4=VIP&l5=601602603

Powyższy Webhook skróci link do postaci:

https://www.webankieta.pl/l/4e3/f55400

Pamiętaj!

Aby uzyskać wartości parametrów, id_survey, zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@webankieta.pl

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?