Wszystkie kolekcje
API dokumentacja
Webhooki
Webhook do skracania linka do ankiety
Webhook do skracania linka do ankiety
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Istnieje możliwość skrócenia postaci linka do Twojej ankiety. Webhook to nic innego jak URL wywoływany za pomocą innego systemu informatycznego lub otwierany w zwykłej przeglądarce.

Postać adresu URL jest następująca:

https://www.webankieta.pl/webhooks/[id_account]/[webhook_key]/[webhook_auth]/[webhook_name]?id_survey=123456&dodatkowe_parametry

Gdzie:

 • id_account – ID Twojego konta na platformie Webankieta.

 • webhook_key i webhook_auth – klucz i autoryzacja Webhooka. Parametry dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika w zakłądce Konto -> Ustawienia -> Integracje. Po wygenerowaniu kluczy otrzymasz ich wartości.

 • webhook_name – w tym przypadku to shorten-link

 • id_survey – ID ankiety, której link chcemy skrócić

 • dodatkowe_parametry – dodatkowe opcjonalne parametry wywołania ankiety

  • external_key – external_key przekazywany do ankiety (dokumentacja external_key)

  • user_token – zewnętrzny identyfikator użytkownika (dokumentacja user_token)

  • token – systemowy identyfikator użytkownika (dokumentacja tokenów Webankiety)

  • l1, l2, …., l10 – dodatkowe atrybuty respondenta. Atrybuty muszą być wcześniej zdefiniowane dla ankiety, do której zaproszenie jest wysyłane.

   Wszystkie parametry są opcjonalne.

Przykładowa postać URL-a z dodatkowymi parametrami wysyłanymi jako GET to:

https://www.webankieta.pl/webhooks/387487/TUwNjNDg3M/84b750d6956f02503015938fc38bfe36/shorten-link?id_survey=399793&user_token=JANKOW14&l1=Jan&l2=Kowalski&l3=Prezes&l4=VIP&l5=601602603

Powyższy Webhook skróci link do postaci:

https://www.webankieta.pl/l/4e3/f55400

Pamiętaj!

Wartość parametru, id_survey = ID ankiety z zakładki PROJEKTY.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?