Wszystkie kolekcje
API dokumentacja
Webhooki
Webhook do wysyłki zaproszenia do wypełnienia ankiety
Webhook do wysyłki zaproszenia do wypełnienia ankiety
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Istnieje możliwość wysłania zaproszenia do wypełnienia ankiety na wskazany adres e-mail, poprzez wywołanie tzw. Webhooka. Webhook to nic innego jak URL wywoływany za pomocą innego systemu informatycznego lub otwierany w zwykłej przeglądarce.

Postać adresu URL jest następująca:

https://www.webankieta.pl/webhooks/[id_account]/[webhook_key]/[webhook_auth]/[webhook_name]?dodatkowe_parametry

Gdzie:

 • id_account – ID Twojego konta na platformie Webankieta.

 • webhook_key i webhook_auth – klucz i autoryzacja Webhooka. Parametry dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika w zakłądce Konto -> Ustawienia -> Integracje. Po wygenerowaniu kluczy otrzymasz ich wartości.

 • webhook_name – w tym przypadku to send-invitation

 • dodatkowe_parametry – dodatkowe parametry określające adresata wiadomości i termin wysyłki zaproszenia. Dodatkowe parametry mogą być wysyłane jako parametry GET lub jako parametry POST.

Dodatkowe parametry:

 • email – adres e-mail adresata (odbiorcy zaproszenia)

 • l1, l2, …., l10 – dodatkowe atrybuty pola kontaktu. Atrybuty muszą być wcześniej zdefiniowane dla ankiety, do której zaproszenie jest wysyłane. Wszystkie parametry są opcjonalne.

 • id_survey – ID ankiety, do której zaproszenie jest wysyłane (Jest to ID ankiety z zakładki PROJEKTY). Parametr obowiązkowy

 • id_template – ID szablonu wysyłanego zaproszenia (aby dowiedzieć się jak pobrać ID_template kliknij TUTAJ ). Parametr obowiązkowy

 • delay – opóźnienie wysyłki zaproszenia w minutach. Parametr opcjonalny.

 • footer – możliwość wyłączenia stopki z informacją o nadawcy. Domyślnie stopka jest włączona.

 • reminder_delay - liczba godzin od wysyłki, po której ma zostać wysłane przypomnienie dla respondentów, którzy nie wypełnili ankiety. Gdy parametr nie jest ustawiony przypomnienie nie zostanie wysłane.

Przykładowa postać URL-a z dodatkowymi parametrami wysyłanymi jako GET to:

https://www.webankieta.pl/webhooks/387487/TUwNjNDg3M/84b750d6956f02503015938fc38bfe36/send-invitation?id_survey=399793&id_template=1833&[email protected]&l1=Jan&l2=Kowalski&l3=Prezes&l4=VIP&l5=601602603&delay=15&footer=0

Powyższy Webhook wyśle zaproszenie na adres [email protected]. Jeżeli w treści szablonu zaproszenia (o id_template = 1833) znajdą się makra wykorzystujące atrybuty respondenta, pojawią się w jego treści. Zaproszenie zostanie wysłane 15 minut po tym jak został wykonany webhook.

Ważne!
W przypadku gdy wysyłka będzie odbywać się do respondenta, który zrezygnował z otrzymania zaproszeń do ankiet, webhook zwróci błąd:

{„type”:”error”,”msg”:”Respondents not found”}

W przypadku gdy na koncie zostaną wyczerpane limity wysyłek zaproszeń, webhook zwróci błąd

{„type”:”error”,”msg”:”Invitations limit has been reached”}

Zaproszenie zostanie wysłane zgodnie z ustawieniami serwera pocztowego na koncie użytkownika.

Pamiętaj!

Aby uzyskać wartość parametru: id_template, zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected]

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?