W tym artykule dowiesz się, jak krok po kroku wysłać mailing do wielu respondentów. Opisuję jakie operacje należy wykorzystać, w jakiej kolejności i w jaki sposób powiązać je ze sobą w logiczną całość.

Pozwolę sobie pominąć kwestie związane z autoryzacją i logowaniem się na konto. Zakładam, że wiesz jak to zrobić.

Ankieta

Zakładam też, że znasz ID ankiety, do której będziesz zapraszać. Jeżeli nie znasz ID swojej ankiety, to jest to liczba, która pojawia się w podstawowym linku do ankiety, np.:

https://www.webankieta.pl/ankieta/123456/ankieta-satysfakcji.html

123456 to ID Twojej ankiety.

Alternatywnie możesz skorzystać z operacji API do pobrania listy ankiet na Twoim koncie. W odpowiedzi uzyskasz ID swojej ankiety

Import respondentów i wysyłka mailingu

  1. Tworzymy batch (proces), do którego będziemy dodawać respondentów. Szczegóły znajdują się w dokumentacji operacji /api/v2/respondents/batch.

  2. Zapamiętujemy parametr batch_id, który otrzymamy po wywołaniu operacji tworzenia batch-a

  3. Wysyłamy batch_id do operacji /api/respondents/patch, razem z danymi o respondentach.

  4. Po wgraniu wszystkich respondentów Tworzymy mailing z wykorzystaniem batch_id. Służy do tego operacja: /api/v2/mailings/batch.

  5. W wywołaniu tej operacji przekazujemy batch_id z pierwszej operacji i id_template szablonu wiadomości, który chcesz wysłać.

Jeżeli nie wiesz skąd pobrać template_id, opisujemy to w tym artykule.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?