Jak przeprowadzić analizę sentymentów?
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli doszedłeś wraz z nami do tego momentu na pewno wiesz już jak tworzyć tagi, przypisywać je do konkretnej wypowiedzi respondenta w ankiecie i oznaczać ich zabarwienie emocjonalne. Wiesz też jak dowiedzieć się o czym i jak dużo respondenci mówią w związku z Twoją marką, dzięki analizie ilościowej przy użyciu tabel krzyżowych, rankingów oraz trendów.

Czas na kolejny i ostatni krok – instrukcję wyjaśniającą to, jak analizować sentymenty wypowiedzi klientów. Dzięki tej analizie dowiemy się nie tylko ile, ale i JAK nasi klienci wypowiadają się na konkretny temat (określony wcześniej jako tag, np. cena, jakość produktu, obsługa klienta itd.)


Jak przeprowadzić analizę sentymentów?

1. Na początku należy przejść do zakładki Wyniki, a następnie Analiza sentymentu.

2. Aby rozpocząć analizę użytkownik musi najpierw wybrać zakres dat, jakich dotyczyć ma analiza (może być to cały okres zbierania wyników badania, jak i konkretny miesiąc, tydzień itd.). Domyślnie ustawia się zakres dat całego badania. Następny krokiem jest wybór tagów, czyli tematów poruszanych przez respondentów, które mają zostać przedstawione w analizie.

3. Po kliknięciu w przycisk: Pokaż otrzymamy trzy wykresy szczegółowo analizują sentymenty wypowiedzi.
a) wykres przedstawiający rozkład sentymentów

Na wykresie możemy z łatwością zaobserwować jak respondenci wypowiadają się o danym trendzie. W tym przypadku kolory oznaczają zabarwienie emocjonalne (sentyment) wypowiedzi. Zielony to sentyment pozytywny, pomarańczowy neutralny, a czerwony negatywny. Na końcu skali został podany także Sentiment Score, czyli średnia sentymentu, w skali od 1 do -1, gdzie 1 oznacza w pełni pozytywny, a -1 w pełni negatywny.

Jak liczymy Sentiment Score? Np. ostatni z tego wykresu ma wartość 0,67. Tutaj mamy 2 tagi pozytywne, w sumie wszystkich 3, czyli ⅔ daje nam 0,67.

Wykres jest od razu uszeregowany także od najczęściej do najmniej wybieranych tagów.

b) wykres Trend Sentiment Score

Z wykresu dowiadujemy się kiedy o danym trendzie respondenci wypowiadali się dużo i dobrze, a kiedy mało i źle. Lub na odwrót – o jakich tagach mówiło się dobrze, ale mało, lub wiele i w dodatku źle. Wykres słupkowy prezentuje sentyment wypowiedzi, czyli to jak o danym trendzie się mówi, zaś liniowy jak dużo na ten temat się mówiło.

W przypadku wykresu liniowego obliczana jest średnia ważona, gdzie wartość 1 osiągana jest, gdy wszyscy respondenci wypowiedzieli się o danym trendzie pozytywnie, 0 neutralnie, a -1 negatywnie.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić trend (lista rozwijana w prawym górnym rogu wykresu), który poddawany jest analizie lub zdecydować się na wykres zbiorczy, zawierający zestawienie wszystkich wybranych wcześniej trendów.

Wykres zbiorczy przedstawia jedynie wykres liniowy, czyli prezentuje emocje towarzyszące wypowiedzią na dany temat. Widzimy więc, z którym trendem wiążą się najbardziej pozytywne emocje w danym czasie (tutaj: produkt-tworzenie), a który wywołuje negatywne odczucia klientów (tu: cena).

c) ranking sentymentów

Ranking służy do czytelnego zaprezentowania trendów, z podziałem na te tagi/obszary, o których najczęściej się mówi się pozytywnie, neutralnie i negatywnie.

Wykres słupkowy prezentuje liczbę osób, które wypowiedziały się pozytywnie, neutralnie i negatywnie na dany temat, dzięki czemu już na pierwszy rzut oka można zobaczyć, które obszary funkcjonowania firmy wymagają poprawy.

Masz pytania lub wątpliwości związane z analizą verbatimów?

Pomożemy Ci!

Zdajemy sobie sprawę, że cały proces tagowania verbatimów i analizy sentymentów wymaga czasu i skupienia. Jeżeli jakaś część instrukcji nie jest jasna lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z naszym działem supportu, który chętnie pomoże Ci na każdym etapie badania.

Podczas tworzenia ankiety i zaawansowanej analizy wyników możesz skorzystać także z informacji zgromadzonych na naszym blogu oraz z instrukcji i artykułów w poradniku.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?