Specyfika Powierzenia Danych
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Webankieta to platforma do tworzenia ankiet online, w tym wszelkich formularzy pozyskujących dane (w tym osobowe) od respondenta. Użytkownik Webankiety może za pomocą formularza pozyskać każdy rodzaj danych (w tym osobowych) - nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Użytkownicy mogą pytać swoich respondentów o imiona, nazwiska, adresy e-mail, PESEL, wiek, etc. etc. Platforma Webankieta nie jest w stanie automatycznie kontrolować (ograniczać) tego, jakie pytania znajdą się w kwestionariuszu, ponieważ jest on swobodnie konstruowany przez autora (Użytkownika Platformy), na potrzeby zdefiniowane przez samego Użytkownika. Dlatego też - podobnie, jak w definicji Danych Osobowych, o której mowa w RODO - nie tworzymy zamkniętego katalogu Danych Osobowych, które mogą być nam powierzone. O tym, jakie dane administrator danych (ADO) powierzy nam do przetwarzania wie tylko i wyłącznie ADO. To on ustala cele i środki przetwarzania danych, w tym kategorie osób oraz zakres danych przetwarzanych w Platformie Webankieta, ale równocześnie to jego odpowiedzialnością jest zadbanie o powierzenie nam tych danych zgodnie z RODO.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?